Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 406302-2017

Beknopt weergeven

14/10/2017    S198    Europese Commissie - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Bijstand aan de Europese Commissie bij het beheer, de ontwikkeling en het welslagen van de vereniging van studenten en alumni in het kader van Erasmus+, de daarbij aangesloten organisaties en regionale alumniverenigingen

2017/S 198-406302

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 9.9.2017, 2017/S 173-353634)

Europese Commissie, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Jozef II-straat 70, 1049 Brussel, BELGIË. Contactpersoon: Bodil Agasoster. Tel. +32 22980564. E-mail: eac-unite-c3@ec.europa.eu

In plaats van 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

23.10.2017 (15:00), plaatselijke tijd.

Te lezen 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

27.10.2017 (15:00), plaatselijke tijd.

Inschrijvers worden ervan in kennis gesteld dat een rectificatie van de instructies voor inschrijvers beschikbaar is.