Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 406302-2017

Wyświetl widok skrócony

14/10/2017    S198

Belgia-Bruksela: Wsparcie dla Komisji Europejskiej w zakresie prowadzenia, rozwoju i zapewnienia udanej działalności stowarzyszenia studentów i absolwentów programu Erasmus+, jego organizacji członkowskich i regionalnych stowarzyszeń absolwentów

2017/S 198-406302

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.9.2017, 2017/S 173-353634)

Komisja Europejska, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, rue Joseph II 70, 1049 Brussels, BELGIA. Kontakt: Bodil Agasoster. Tel. +32 22980564. E-mail: eac-unite-c3@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

23.10.2017 (15:00), czasu lokalnego.

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.10.2017 (15:00), czasu lokalnego.

Niniejszym informuje się oferentów, że dostępne będzie ogłoszenie o sprostowaniu instrukcji dla oferentów.