Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 406302-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

14/10/2017    S198    Európska komisia - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Pomoc pre Európsku komisiu pri vedení, rozvoji a úspechu Aliancie študentov a absolventov Erasmus+ (ESAA), jej členských organizácií a regionálnych združení absolventov

2017/S 198-406302

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 9.9.2017, 2017/S 173-353634)

Európska komisia, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, rue Joseph II 70, 1049 Brussels, BELGICKO. Kontakt: Bodil Agasoster. Tel. +32 22980564. E-mail: eac-unite-c3@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

23.10.2017 (15:00) miestneho času.

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

27.10.2017 (15:00) miestneho času.

Týmto informujeme uchádzačov, že oznámenie o úprave pokynov pre uchádzačov bude dostupné.