Tjenesteydelser - 40632-2020

28/01/2020    S19

Luxembourg-Luxembourg: Chafea/2019/Health/07 Vedrørende levering af valgmuligheder og anbefalinger i forbindelse med et vaccinationskort for EU-borgere

2020/S 019-040632

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA), Health and Food Safety Unit
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-2920
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Georgios MARGETIDIS
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/chafea/
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Chafea/2019/Health/07 Vedrørende levering af valgmuligheder og anbefalinger i forbindelse med et vaccinationskort for EU-borgere

Sagsnr.: Chafea/2019/Health/07
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne kontrakt er at undersøge gennemførligheden knyttet til udvikling af et fælles vaccinationskort for EU-borgere. Kontrahenten skal på basis af en kortlægning af eksisterende vaccinationskort (arbejdspakke 1) udvikle, teste og evaluere forslag til et vaccinationskort for EU-borgere, som tager højde for potentielt forskellige nationale vaccinationsordninger; som er interoperabelt med EU-medlemsstaternes immuniseringsinformationssystemer (IIS), og som er fælles for alle EU-medlemsstater og kan bruges på tværs af grænser (arbejdspakke 2).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 220 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Se udbudsmaterialet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi til arbejdspakke 1 / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi til arbejdspakke 2 / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourcerne / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetskontrolforanstaltninger / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 0,3
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 282/2014 af 11.3.2014 om oprettelse af et tredje EU-handlingsprogram for sundhed (2014-2020)

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 156-384117
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 20197201
Betegnelse:

Chafea/2019/Health/07 Vedrørende levering af valgmuligheder og anbefalinger i forbindelse med et vaccinationskort for EU-borgere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
27/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jouve
CVR-nummer: 582 131 264
By: Mayenne
NUTS-kode: FR FRANCE
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CIMBIOSE
By: Orly
NUTS-kode: FR FRANCE
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ipsos NV
By: Berchem
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Syadem
By: Bordeaux
NUTS-kode: FR FRANCE
Land: Frankrig
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 600 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 220 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/01/2020