Szolgáltatások - 40632-2020

28/01/2020    S19

Luxemburg-Luxembourg: Chafea/2019/Health/07 – az uniós polgárok oltási lapjára vonatkozó opciók és ajánlások nyújtása

2020/S 019-040632

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA), Health and Food Safety Unit
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU LUXEMBOURG
Postai irányítószám: L-2920
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: Georgios MARGETIDIS
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/chafea/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Chafea/2019/Health/07 – az uniós polgárok oltási lapjára vonatkozó opciók és ajánlások nyújtása

Hivatkozási szám: Chafea/2019/Health/07
II.1.2)Fő CPV-kód
85100000 Egészségügyi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés célja, hogy megvizsgálják az uniós polgárok közös oltási lapja kidolgozásának megvalósíthatóságát. A nyertes ajánlattevő feladata, hogy a meglévő oltási lapok feltérképezése alapján (1. munkacsomag) javaslatokat dolgozzon ki, teszteljen és értékeljen az uniós polgárok olyan oltási lapjára vonatkozóan, amely figyelembe veszi az esetlegesen eltérő nemzeti oltási rendeket, valamint interoperábilis az uniós tagállamok immunizációs információs rendszereivel, továbbá amely valamennyi tagállamban általánosan elterjedt és határokon átívelően alkalmazható (2. munkacsomag).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 220 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Lásd a pályázati dokumentációt.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd a pályázati dokumentációt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az 1. munkacsomaghoz javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: A 2. munkacsomaghoz javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: A munka és az erőforrások megszervezése / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 0.3
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az egészségügyre vonatkozó harmadik uniós cselekvési program (2014–2020) létrehozásáról szóló 282/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2014. március 11.)

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 156-384117
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 20197201
Elnevezés:

Chafea/2019/Health/07 – az uniós polgárok oltási lapjára vonatkozó opciók és ajánlások nyújtása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jouve
Nemzeti azonosító szám: 582 131 264
Város: Mayenne
NUTS-kód: FR FRANCE
Ország: Franciaország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CIMBIOSE
Város: Orly
NUTS-kód: FR FRANCE
Ország: Franciaország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Ipsos NV
Város: Berchem
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Ország: Belgium
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Syadem
Város: Bordeaux
NUTS-kód: FR FRANCE
Ország: Franciaország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 600 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 220 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/01/2020