Tjänster - 40632-2020

28/01/2020    S19

Luxemburg-Luxemburg: Chafea/2019/Health/07 avseende tillhandahållande av alternativ och rekommendationer gällande ett vaccinationskort för EU-medborgare

2020/S 019-040632

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea), Health and Food Safety Unit
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Georgios MARGETIDIS
E-post: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/chafea/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Chafea/2019/Health/07 avseende tillhandahållande av alternativ och rekommendationer gällande ett vaccinationskort för EU-medborgare

Referensnummer: Chafea/2019/Health/07
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85100000 Hälsovårdstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med detta kontrakt är att undersöka genomförbarheten i att ta fram ett gemensamt vaccinationskort för EU-medborgare. Baserat på en kartläggning av befintliga vaccinationskort (arbetspaket 1) ska uppdragstagaren utarbeta, testa och utvärdera förslag till ett vaccinationskort för EU-medborgare som ska ta hänsyn till eventuella skillnader i nationella vaccinationsprogram, som är kompatibelt med EU-medlemsstaternas immuniseringsinformationssystem (Immunisation information Systems – IIS) och som är gemensamt för alla EU-medlemsstater och kan användas över gränserna (arbetspaket 2).

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 220 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Se förfrågningsunderlagen.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se förfrågningsunderlagen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet på den föreslagna metoden för arbetspaket 1 / Viktning: 30
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet på den föreslagna metoden för arbetspaket 2 / Viktning: 40
Kvalitetskriterium - Namn: Organisering av arbetet och resurserna / Viktning: 15
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll / Viktning: 15
Pris - Viktning: 0.3
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 282/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett tredje program för unionens åtgärder på hälsoområdet (2014–2020)

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 156-384117
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 20197201
Benämning på upphandlingen:

Chafea/2019/Health/07 avseende tillhandahållande av alternativ och rekommendationer gällande ett vaccinationskort för EU-medborgare

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/12/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Jouve
Nationellt registreringsnummer: 582 131 264
Ort: Mayenne
Nuts-kod: FR FRANCE
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: CIMBIOSE
Ort: Orly
Nuts-kod: FR FRANCE
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ipsos NV
Ort: Berchem
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: Belgien
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Syadem
Ort: Bordeaux
Nuts-kod: FR FRANCE
Land: Frankrike
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 600 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 2 220 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/01/2020