Bygge og anlæg - 406417-2020

31/08/2020    S168

Danmark-Hillerød: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 168-406417

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 165-399786)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune, Hillerød Ejendomme
CVR-nummer: 2918 9366
Postadresse: Trollesmindeallé 27
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Molt Wengel Advokatpartnerselskab
E-mail: udbud@mowe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hillerod.dk/erhverv/kommunale-grunde-og-byggerier/kommunale-byggerier/udbud-af-bygge-og-anlaegsprojekter/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af hovedentrepriseaftale for etablering af daginstitution på Roskildevej 16, 3400 Hillerød Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hillerød Kommune ønsker at indgå en aftale om opførelse af en ny daginstitution beliggende Roskildevej 16, 3400 Hillerød i hovedentreprise. Byggeriet opføres i 1 etage med et samlet bygningsareal på 1 733 m2 samt 147 m2 skure.

Den nye daginstitution etableres til 200 enheder med 3 familiegrupper, svarende til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn, med en planløsning og indretning, der understøtter kommunens science-didaktiske, pædagogiske principper.

Omfanget af arbejdet under den udbudte opgave samt vilkår for samarbejdet er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet er gjort tilgængeligt på Rib-software.dk under udbudsnummeret TN282043 – Daginstitution på Roskildevej, jf. pkt I.3).

Udbudsformen er offentligt udbud efter udbudslovens § § 56-57.

Tildelingskriteriet er ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/08/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 165-399786

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.4)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Første stykke vedrørende det angivet bygningsareal
I stedet for:

Hillerød Kommune ønsker at indgå en aftale om opførelse af en ny daginstitution beliggende Roskildevej 16, 3400 Hillerød i hovedentreprise. Byggeriet opføres i 1 etage med et samlet bygningsareal på 1 733 m2 samt 147 m2 skure.

Læses:

Hillerød Kommune ønsker at indgå en aftale om opførelse af en ny daginstitution beliggende Roskildevej 16, 3400 Hillerød i hovedentreprise. Byggeriet opføres i 1 etage med et samlet bygningsareal på 1 740 m2 samt 190 m2 skure.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: