Προμήθειες - 406791-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

29/11/2014    S231

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06B30/2014/M061 — Αγορά 50 κινητών ερμαρίων από αλουμίνιο για τη μεταφορά φακέλων ταξινόμησης

2014/S 231-406791

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8.11.2014, 2014/S 216-381651)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπόψη Μονάδας Δημοσίων και Λοιπών Συμβάσεων, rue Wiertz 60, 1047Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: inlo.ao-bru@ep.europa.eu

Αντί 

IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου:

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 25.11.2014.

(...)

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

22.12.2014 (17:00).

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

6.1.2015 (9:30).

(...)

Διάβαζε 

IV.3.3) Όροι για τη λήψη της συγγραφής υποχρεώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων ή του περιγραφικού εγγράφου:

Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 17.12.2014.

(...)

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

6.1.2015 (17:00).

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

15.1.2015 (9:30).

(...)