Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Árubeszerzések - 406935-2021

10/08/2021    S153

Magyarország-Budapest: Fénykép

2021/S 153-406935

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti azonosító szám: 15321226242
Postai cím: Múzeum Körút 14-16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsurki Attila
E-mail: gazdasagi@hnm.hu
Telefon: +36 12677009
Fax: +36 13277706
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hnm.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Országos múzeum (központi költségvetési szerv)
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

André Kertész fotógyűjteményének adásvétele

Hivatkozási szám: EKR000572912021
II.1.2)Fő CPV-kód
22315000 Fénykép
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

André Kertész 1 163 darabból álló fotógyűjteményének adásvétele, illetőleg az egyedileg azonosított fényképekre vonatkozó egyes felhasználási jogok megszerzése műtárgy adásvételi szerződés keretében a II.2.4) pontban és közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglaltak szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 100 000.00 USD
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22315000 Fénykép
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: US United States
A teljesítés fő helyszíne:

A fényképek átadásának helye: 6911 6th Avenue, Brooklyn, New York 11209 (USA), ahonnan az AK szállítja a fényképeket a székhelyére (I.1) pont szerinti címre)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzés tárgya: André Kertész fotógyűjteményének („Magyarországi emlékek 1913-1923 / André Kertész későbbi kollázsa”) adásvétele, illetőleg az egyedileg azonosított fényképekre vonatkozó egyes felhasználási jogok megszerzése műtárgy adásvételi szerződés keretében a következő fő mennyiségek mellett:

összesen 1163 db fénykép a következő csoportokba sorolva:

- kontaktok (943 db),

- vintázsok (59 db),

- polaroidok (151 db),

- André Kertész-kollázs (1 db),

- ún. személyes képek (9 darab)

az Ajánlatkérő (AK) által megismert összetételben, egyedileg azonosítva, a Magyar Nemzeti Múzeum által készített szakvéleményben foglaltak szerint.

A fényképek egyedi azonosítóit a közbeszerzési dokumentumokban (KD) foglalt képjegyzék tartalmazza

Az adásvételre az André Kertész fotógyűjteményének állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről szóló 1310/2020. (VI. 12.) Korm. határozatban foglaltak szerint kerül sor.

További részletes elvárások és a kötendő szerződés tervezete a KD-ban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.6) pont kiegészítéseként AK közli, hogy az „1” érték megadása a felhívás megküldhetősége érdekében történt

Kiegészítés II.1.7) ponthoz: a Kbt. 61.§ (4) szerinti vizsgálat alapján a részajánlattételi lehetőséget a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási formára és arra tekintettel zárja ki, hogy jelen eljárásban egy ajánlattevő ajánlattételre történő felhívására kerül sor

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Magyarázat:

A fentiek kiegészítéseként AK közli, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

A 1310/2020. (VI. 12.) Korm. határozatban foglaltak szerint az AK-nek kell eljárnia a Korm. határozat szerinti André Kertész fotógyűjteményének Magyar Állam javára történő adásvételi szerződése megkötése ügyében. A Korm. határozat szerinti, illetőleg a jelen felhívás II.2.4) pontja szerinti André Kertész fotógyűjteményre vonatkozó adásvételi szerződés kizárólag a jelen eljárásban felhívott gazdasági szereplővel/Ajánlattevővel köthető meg és a Korm. határozatban foglaltakra is figyelemmel nem létezik reális alternatíva az AK beszerzési igényének kielégítésére, illetőleg a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg, mivel az André Kertész fotógyűjtemény tartalmát a Korm. határozat határozta meg.

Előbbiek okán nyilvánvaló tehát, hogy a közbeszerzés tárgyának nincs értelmezhető alternatívája és az AK kizárólag az Ajánlattevőtől tudja az André Kertész fotógyűjteményt beszerezni.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
29/07/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Stephen M. Bulger Photography Gallery Inc.
Nemzeti azonosító szám: 210363271
Postai cím: Dundas Street west 1356
Város: Toronto
NUTS-kód: CA Canada
Postai irányítószám: M6J1Y2
Ország: Kanada
E-mail: Kovacs.Attila@krs.hu
Telefon: +36 309249041
Internetcím: http://www.krs.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 6 100 000.00 USD
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6 100 000.00 USD
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 2015. évi CXLIII. törvény Hatodik része szabályai szerint, így különösen a Kbt. 148. és 152. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/08/2021