Services - 407179-2021

Submission deadline has been amended by:  454801-2021
10/08/2021    S153

Lithuania-Vilnius: Research and development services and related consultancy services

2021/S 153-407179

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
National registration number: 188602370
Postal address: A. Jakšto g. 4
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 01105
Country: Lithuania
Contact person: Sadonija Padarauskienė
E-mail: sadonija.padarauskiene@am.lt
Telephone: +370 62032716
Internet address(es):
Main address: http://www.am.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5109
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=591473
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=591473&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Diskusijų organizavimo, moderavimo ir palyginamosios analizės atlikimo paslaugos

II.1.2)Main CPV code
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – Penkių Lietuvos ekonominių sektorių (žemės ūkio ir miškininkystės, energetikos, pramonės, transporto ir atliekų / žiedinės ekonomikos) darbo grupių diskusijų organizavimo, moderavimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinančių priemonių palyginamosios analizės atlikimo paslaugos. Paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 165 289.26 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lietuvos respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas - Penkių Lietuvos ekonominių sektorių (žemės ūkio ir miškininkystės, energetikos, pramonės, transporto ir atliekų / žiedinės ekonomikos) darbo grupių diskusijų organizavimo, moderavimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinančių priemonių palyginamosios analizės atlikimo paslaugos. Parengti penkių Lietuvos ekonominių sektorių (žemės ūkio ir miškininkystės, energetikos, pramonės, transporto ir atliekų / žiedinės ekonomikos) šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinančių priemonių sąrašus ir jų palyginamąją analizę klimato tikslams (iki 2030 m.) pasiekti, užtikrinant efektyvų, įtraukų, mokslinėmis ir ekspertinėmis žiniomis paremtą procesą. Pagrindiniai uždaviniai: atlikti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir energijos vartojimo efektyvumo priemonių analizę; sukurti procesą sektorinėms (žemės ūkio ir miškininkystės, energetikos, pramonės, transporto ir atliekų / žiedinės ekonomikos) darbo grupių diskusijoms; organizuoti ir moderuoti minėtų sektorinių darbo grupių diskusijų susitikimus / renginius ir dokumentuoti diskusijų eigą; užtikrinti sklandų informacijos dalijimąsi tarp visų suinteresuotų šalių; dalyvauti EBPO ekspertų organizuojamuose sektoriniuose seminaruose; atlikti palyginamąją priemonių analizę. Paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Detalesnė informacija pateikiama pirkimo dokumentuose.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 165 289.26 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ne ilgiau kaip 2 mėn.: 1. PO tiekėjui pateikiami nurodymai/pastabos turi įtakos paslaugų atlikimo terminui, 2. teisės aktų, turinčių įtakos pirkimo sutarties vykdymui, inter alia teisės aktų, pakeitimas, 3. bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai sukelti tiekėjui kitų trečiųjų šalių ne dėl tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal sutarties sąlygas ir tvarka suteiktų paslaugų.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Į sutarties 11 mėnesių trukmę įskaičiuota: 10 mėnesių paslaugų atlikimo terminas ir galimas maksimalus 30 dienų atsiskaitymo už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas laikotarpis.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Reikalaujama, kad tiekėjai pateiktų užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Vykdytojui laiku neįvykdžius sutartyje nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 procento nuo neįvykdytų paslaugų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 procentus sutarties vertės, perkančioji organizacija gali, prieš tai raštu įspėjusi Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas išskaičiuoti delspinigių sumą iš Vykdytojui mokėtinų sumų arba pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu ir nutraukti sutartį. Užsakovui laiku neatsiskaičius už atliktas paslaugas, skaičiuojami delspinigiai – 0,02 procento nuo nesumokėtos sumos, už kiekvieną pavėluotą dieną. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos Vykdytojas privalo perkančiajai organizacijai pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą ‒ Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/09/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/12/2021
Local time: 09:45
Place:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 103 kab., A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: 01502
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Internet address: https://vat.teismas.lt/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/08/2021