Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

Elektronické formuláře oznámení se vinou technických chyb nezobrazují správně. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Další informace a pokyny naleznete na naší stránce.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 40719-2018

30/01/2018    S20

Belgie-Brusel: Aktualizace obsahu týkajícího se spotřebitelského a obchodního práva v sekci Spotřebitelského práva na portále elektronického soudnictví

2018/S 020-040719

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, DG Justice, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Poštovní adresa: Office MO59 04/21
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: just-04-cft@ec.europa.eu
Tel.: +32 22981708
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3057
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3057
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Aktualizace obsahu týkajícího se spotřebitelského a obchodního práva v sekci Spotřebitelského práva na portále elektronického soudnictví

Spisové číslo: JUST/2017/CONS/PR/CO02/0059
II.1.2)Hlavní kód CPV
72300000 Datové služby - QB07 - QB05
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této zakázky je poskytnout služby Komisi pravidelnými aktualizacemi informací obsažených v sekci Obchodního práva na portále elektronického soudnictví.

Zeměpisný rozsah práce by měl zahrnovat všechny členské státy Evropské unie.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72300000 Datové služby - QB05 - QB07
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

Zhotovitel provede tyto úkoly:

a) Spotřebitelská legislativa EU: aktualizace legislativy na úrovni EU v databázi, v případě potřeby. Všechny texty jsou dostupné ve všech jazycích na portálu EUR-Lex.

b) Shrnutí občanů: Zhotovitel by měl připravit úvodní texty o délce cca 250 slov na směrnici, shrnující obsah každé směrnice pro laické čtenáře. Ty se mohou zakládat na již existujících shrnutích legislativy na portálu EUR-Lex.

c) Sestavení národních právních předpisů, precedenčního práva a administrativních postupů: Cílem je určení změn a představení nových vnitrostátních prováděcích opatření, jakož i určení vnitrostátní právní vědy a příslušných administrativních rozhodnutí a relevantních materiálů (např. směrnice vydané vnitrostátními vymáhacími orgány, etické kodexy) napříč členskými státy.

d) Anotace: Cílem je poskytnout spolehlivé a srozumitelné informace jak pro praktikující právníky, tak i zainteresované laiky. Shrnutí vnitrostátní právní vědy a příslušných administrativních rozhodnutí včetně krátkých a jasných popisů faktů, právní problematiky a ostatních příslušných informací by měla být připravena zhotovitelem.

e) Doktríny / právní literatura: Zhotovitel by měl určit vedoucí vnitrostátní a evropské akademické a praktické publikace v oblasti směrnic, včetně těch týkajících se jejich vnitrostátního provádění.

f) Popis vnitrostátních vymáhacích systémů v členských státech: Zhotovitel by mě udržovat aktualizovaná shrnutí vnitrostátních vymáhacích systémů, které členské státy přijaly k realizaci daných směrnic.

g) Překlady vnitrostátních pravidel do angličtiny: v případech, kdy tato nová či aktualizovaná vnitrostátní prováděcí opatření členské státy poskytly Komisi, zpřístupní Komise zhotoviteli jejich daný překlad do angličtiny. Zhotovitel by měl zajistit, aby kvalita těchto navrhovaných překladů byla zkontrolována právníkem / právním lingvistou a případně vylepšena. V případech, kdy aktualizovaná směrnice nebyla Komisi poskytnuta v angličtině, je zhotovitel povinen přeložit vnitrostátní prováděcí opatření sám (platí pro každou směrnici a příslušný členský stát).

h) Obsah databáze se musí udržovat uspořádaný a korigovaný, kdykoliv se zjistí, že je potřeba kvalitu databáze zlepšit a také upozorní-li orgány či uživatelé členských států Komisi nebo zhotovitele na chyby a nedostatky. Zhotovitel tato upozornění prověří a opraví po dohodě s Komisí.

i) Před nahráním jakýchkoliv zásadních aktualizací na portál e-Justice dá zhotovitel příslušnému orgánu pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, jež má zodpovědnost za prosazování obchodní a marketingové legislativy, šanci k ověření a možnému doplnění aktualizací, na které daný stát upozornil. Za tímto účelem bude zhotoviteli poskytnut seznam kontaktů, které bude aktualizovat a sdílet s Komisí.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Doba trvání zakázky bude 1 rok od data podpisu a může být třikrát prodloužena.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Pracovní program pro rok 2017 a financování pro program týkající se práv, rovnosti a občanství
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 06/03/2018
Místní čas: 12:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/03/2018
Místní čas: 11:00
Místo:

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, Belgie.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Jak je uvedené výše.
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/01/2018