Árubeszerzések - 407264-2015

Normál nézet megjelenítése

19/11/2015    S224

Luxemburg-Luxembourg: Egyenruhák és munkaruházat beszerzése

2015/S 224-407264

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: plateau de Kirchberg
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2929
Ország: Luxemburg
Címzett: Szerződéskötő és Közbeszerzési Egység
E-mail: inlo.ao-lux@europarl.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://europarl.europa.eu

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1131

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Egyenruhák és munkaruházat beszerzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg.

NUTS-kód BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad,LU000 Luxembourg (Grand-Duché),FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Az időtartam hónapban: 48
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Egyenruhák és munkaruházat beszerzése a következő operatív egységek számára: vendégfogadó személyzet, parlamenti vendégfogadó személyzet, költöztető személyzet, sofőrök, nyomtatási, terjesztési, orvosi részleg, raktárkezelő személyzet, leltározó és levélválogató személyzet, konferenciatechnikusok, épületkezelési, informatikai osztály, az Európai Parlament Parlamentáriumába látogatásokat és szemináriumokat szervező egységek (3 helyszínen: Brüsszel, Luxembourg és Strasbourg).
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A becsült éves mennyiségek a következők:
— 1. tétel: 2 300 darab,
— 2. tétel: 180 darab,
— 3. tétel: 660 darab,
— 4. tétel: 1 165 darab,
— 5. tétel: 560 darab.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Egyenruhák férfi vendégfogadók/kísérők/sofőrök számára
1)Rövid meghatározás
Egyenruhák beszerzése férfi vendégfogadók számára: zakók és nadrágok; klasszikus ingek; alkalmi ingek; kabátok; esőkabátok és nyakkendők.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők

3)Mennyiség
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: Ünnepi női/férfi kosztümök/öltönyök a Parlamentben dolgozó vendégfogadó személyzet számára
1)Rövid meghatározás
Férfi öltönyök (zakók, mellények és nadrágok) és női kosztümök (kosztümkabátok, mellények és nadrágok/szoknyák) beszerzése.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők

3)Mennyiség
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
Rész száma: 3 Elnevezés: Egyenruhák női vendégfogadók/kísérők/sofőrök számára
1)Rövid meghatározás
Egyenruhák beszerzése női vendégfogadók számára: kosztümkabátok és -szoknyák/nadrágok; alkalmi blúzok; sálkendők.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők

3)Mennyiség
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
Rész száma: 4 Elnevezés: Munkafarmerek, -ingek és pólók
1)Rövid meghatározás
(női és férfi) farmerek, (női és férfi) munkaingek és (női és férfi) munkapólóingek beszerzése az operatív személyzeti állomány számára: költöztető személyzet; nyomtatási és terjesztési személyzet; épületkezelésért felelős személyzet; levélválogató és leltárkezelő személyzet; raktárkezelő személyzet, informatikai osztály személyzete és konferenciatechnikusok.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők

3)Mennyiség
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
Rész száma: 5 Elnevezés: Biztonsági cipők, munkakabátok és kezeslábasok, szerelőruhák, orvosi köpenyek és csuklyás kabátok
1)Rövid meghatározás
Biztonsági cipők, munkakabátok, munkaköpenyek, szerelőruhák és csuklyás kabátok beszerzése az operatív személyi állomány számára, továbbá (orvosi, férfi/női ápolói) köpenyek beszerzése az orvosi részleg számára.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők

3)Mennyiség
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Nem alkalmazható: Garancia nem szükséges.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A kifizetési kérelmeket a nyertes ajánlattevő fogja elkészíteni, és a kifizetéseket – a keretszerződés I.3. cikkével összhangban – a Parlament fogja végrehajtani.
A fizetési kérelemnek az Európai Parlament számvitelért felelős tisztviselője általi regisztrációját követően az Európai Parlamentnek 30 naptári nap áll rendelkezésére az esedékes összegek kifizetésére. A kifizetés az Európai Parlament bankszámlájának terhelése napján tekintendő teljesítettnek.
A nyertes ajánlattevő a késedelmes kifizetésekért késedelmi kamatra jogosult.
Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 8.4.1965 keltezésű jegyzőkönyv 3. cikke értelmében az ajánlatkérőt nem terheli héa vagy más, azzal egyenértékű adó megfizetésére irányuló kötelezettség.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Lásd a tenderdokumentációt.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: az Európai Parlament elvárja, hogy az ajánlattevők rendelkezzenek a szerződés szerinti tevékenységek elvégzéséhez szükséges, a nemzeti jogszabályok által előírt adminisztratív engedélyekkel.
Az Európai Parlament igazolásként a következőket fogadja el: a szakmai vagy cégjegyzékbe történt bejegyzés kivonata, eskü alatt tett nyilatkozat vagy szakmai szervezeti tagság igazolása, a héa-nyilvántartásba történt felvétel. Ha az említett jogosultság igazolására és értékelésére a felsorolt dokumentumok egyike sem jelent kellő bizonyítékot, az Európai Parlament az ajánlattevő által benyújtott más, a felsoroltakkal egyenértékű hivatalos dokumentumokat is elfogadhat.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: a gazdasági és pénzügyi felkészültséget az ajánlattevők által benyújtandó alábbi dokumentumok adatai alapján értékelik:
— az adminisztratív záradékhoz mellékelt pénzügyi adatlap, az utóbbi 3 lezárt pénzügyi évre visszamenően,
— az éves jelentésben közzétett és auditált eredménykimutatások másolata, vagy – ilyen kötelezettség hiányában – a kimutatásnak az ajánlattevő képviselője által az előbbi pontosságára és hitelességére vonatkozóan elkészített, aláírt igazolása legalább az elmúlt 3 lezárt pénzügyi évre vonatkozóan,
— a harmadik fél felelősség- és szakmai felelősségvállalására kiterjedő, érvényes biztosítási kötvény igazolása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): az Európai Parlament előírja az ajánlattevők számára, hogy rendelkezzenek a minimális pénzügyi és gazdasági felkészültséggel, amit a következő kritériumok alapján értékelnek:
— az utóbbi 3 lezárt pénzügyi év mindegyike során elért pozitív bruttó működési eredmény (EBITDA),
— az odaítélendő szerződés szerinti szakterületen az elmúlt 3 lezárt pénzügyi évben realizált minimális éves forgalom 280 000 EUR (1. tétel), 48 000 EUR (2. tétel), 92 000 EUR (3. tétel), 84 000 EUR (4. tétel) és 86 000 EUR (5. tétel) volt. Amennyiben egy vállalat az 1., 2. és 3. tételekre pályázik, a 3 érintett területen, az elmúlt 2 lezárt pénzügyi évben bonyolított teljes minimális éves forgalomnak 380 000 EUR-nak kell lennie.
Amennyiben egy vállalat mind az 5 tételre pályázik, az érintett területeken, az elmúlt 3 lezárt pénzügyi évben bonyolított teljes minimális éves forgalomnak 500 000 EUR-nak kell lennie.
— a harmadik fél felelősség- és szakmai felelősségvállalására kiterjedő, érvényes biztosítási kötvény.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
a technikai és szakmai felkészültséget az ajánlattevők által benyújtandó alábbi dokumentumok adatai alapján értékelik:
— az elmúlt 3 évben teljesített jelentősebb hasonló vagy hasonlatos árubeszerzések részletes listája, az értékeik, a mennyiségek, a dátumok, valamint az állami vagy magánkedvezményezettek felsorolásával: amennyiben e beszerzések/szállítások megrendelője valamely európai uniós intézmény volt, akkor a gazdasági szereplőknek ezt az illetékes hatóság által kibocsátott vagy ellenjegyzett tanúsítvánnyal kell igazolniuk;
— a szerződésben említett szolgáltatások teljesítéséhez alkalmazandó módszertan, továbbá a pályázó szervezési és logisztikai tevékenységeinek részletes bemutatása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
az Európai Parlament előírja az ajánlattevők számára, hogy rendelkezzenek a minimális technikai és gazdasági felkészültséggel, amit a következő kritériumok alapján értékelnek:
— valamennyi pályázónak legalább 3 éves és az utóbbi 3 évben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie az érintett szerződésben előírtakhoz hasonló szolgáltatások/beszerzések terén,
— megfelelő szervezés a megrendelések és a logisztika kezelése, továbbá a nyertes ajánlattevő látogatásai, a szükséges módosítások és tételcserék tekintetében, összhangban a pályázati dokumentáció III-IV szakaszaival.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
06B30/2015/M046.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
8.1.2016
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 180 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15.1.2016 - 10:00

Hely:

Luxembourg.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: pályázónként kizárólag 1 képviselő vehet részt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: Pf.: 403
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
9.11.2015