Bunuri - 407264-2015

Afișează vizualizare compactă

19/11/2015    S224

Luxemburg-Luxemburg: Achiziționare de uniforme și de îmbrăcăminte de uz profesional

2015/S 224-407264

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: plateau de Kirchberg
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2929
Țară: Luxemburg
În atenția: Unității pentru contracte și achiziții publice
E-mail: inlo.ao-lux@europarl.europa.eu

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://europarl.europa.eu

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1131

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achiziționare de uniforme și de îmbrăcăminte de uz profesional.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg.

Cod NUTS BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad,LU000 Luxembourg (Grand-Duché),FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 48
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Achiziționare de uniforme și de îmbrăcăminte de uz profesional pentru următoarele unități operaționale: aprozi, aprozi parlamentari, personalul responsabil cu mutările, șoferi, imprimerie, distribuție, serviciu medical, magazineri, inventar și sortarea corespondenței, tehnicieni de conferință, clădiri, serviciu informatic, vizite și seminare și Parlamentariumul Parlamentului European (3 situri: Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg).
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

18100000 Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Cantități indicative anuale:
— lotul 1: 2 300 de articole;
— lotul 2: 180 de articole;
— lotul 3: 660 de articole;
— lotul 4: 1 165 de articole;
— lotul 5: 560 de articole.
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Uniforme pentru aprozi/ghizi/șoferi de sex masculin
1)Descriere succintă
Achiziționare de uniforme pentru aprozi de sex masculin: jachete și pantaloni; cămăși clasice; cămăși de ceremonie; paltoane, impermeabile și cravate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

18100000 Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 2 Denumire: Fracuri de ceremonie pentru aprozi parlamentari de sex masculin/feminin
1)Descriere succintă
Achiziționare de fracuri pentru bărbați (jachete, veste și pantaloni) și de fracuri pentru femei (jachete, veste și pantaloni/fuste).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

18100000 Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 3 Denumire: Uniforme pentru aprozi/ghizi/șoferi de sex feminin
1)Descriere succintă
Achiziționare de uniforme pentru aprozi de sex feminin: jachete și fuste/pantaloni; cămăși de ceremonie; eșarfe.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

18100000 Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 4 Denumire: Jeanși, cămăși și tricouri polo de lucru
1)Descriere succintă
Achiziționare de jeanși (femei și bărbați), cămăși de lucru (femei și bărbați) și tricouri polo de lucru (femei și bărbați) pentru agenții operaționali: personalul responsabil cu mutările, personalul imprimeriei și distribuției, personalul serviciilor pentru clădiri, sortare a corespondenței și inventar; magazineri; personalul serviciului informatic și tehnicieni de conferință.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

18100000 Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Lot nr: 5 Denumire: Încălțăminte de securitate, bluze de lucru și combinezoane de lucru, salopete de lucru, bluze medicale și scurte din impermeabil cu glugă
1)Descriere succintă
Achiziționare de încălțăminte de securitate, bluze de lucru, combinezoane, salopete de lucru și scurte din impermeabil cu glugă pentru agenții operaționali și bluze (medic, infirmier și infirmieră) pentru serviciul medical.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

18100000 Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru şi accesorii

3)Cantitate sau domeniu
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Nu se aplică: nu se solicită nicio garanție.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Cererile de plată vor fi redactate de contractant iar plățile vor fi efectuate de Parlament în conformitate cu articolul I.3 din contractul-cadru.
Parlamentul European dispune de un termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de plată de către contabilul Parlamentului European pentru efectuarea plății sumelor datorate. Plățile sunt considerate efectuate la data la care contul bancar al Parlamentului European este debitat.
Contractantul va avea dreptul la dobândă de penalizare pentru plăți întârziate.
În conformitate cu articolul 3 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene din 8.4.1965, autoritățile contractante nu fac obiectul plății TVA-ului și a altor taxe echivalente.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
A se vedea caietul de sarcini.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Parlamentul European solicită ofertanților să dețină autorizațiile administrative necesare pentru derularea activităților implicate în contract în conformitate cu dreptul național respectiv.
Parlamentul European acceptă ca documente justificative un extras din registrul comerțului sau al profesiilor, o declarație sub jurământ sau un certificat de apartenență la o organizație specifică, înregistrarea în registrul TVA. În cazul în care niciunul dintre aceste documente nu furnizează suficiente dovezi care să permită atestarea și evaluarea existenței unei astfel de autorizări, Parlamentul European poate accepta alte documente oficiale echivalente depuse de ofertant.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: capacitatea economică și financiară va fi evaluată pe baza următoarelor documente care trebuie furnizate de ofertant:
— fișa de informații financiare anexată la clauzele administrative, pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate;
— o copie a conturilor de profit şi pierdere, publicate în raportul anual şi auditate sau, în lipsa acestei obligaţii, certificate cu exactitate şi cu sinceritate de un reprezentant al ofertantului, pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate;
— dovada unei asigurări valabile de răspundere civilă și împotriva riscurilor profesionale.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Parlamentul European solicită ca ofertanții să dețină o capacitate financiară și economică minimă, care va fi evaluată în funcție de următoarele criterii:
— excedent brut de exploatare pozitiv (EBITDA) pentru fiecare dintre ultimele 3 exerciții financiare încheiate;
— cifră de afaceri anuală minimă de 280 000 EUR (lotul 1), 48 000 EUR (lotul 2), 92 000 EUR (lotul 3), 84 000 EUR (lotul 4) și 86 000 EUR (lotul 5), realizată în domeniul acoperit de contractul care urmează să fie atribuit, în cursul ultimelor 3 exerciții financiare încheiate. În cazul în care o companie depune ofertă pentru loturile 1, 2 și 3, cifra de afaceri anuală globală minimă trebuie să fie de 380 000 EUR, realizată în cursul ultimelor 2 exerciții încheiate în toate cele 3 domenii vizate.
În cazul în care o companie depune ofertă pentru toate cele 5 loturi, cifra de afaceri globală anuală minimă trebuie să fie de 500 000 EUR, realizată în cursul ultimelor 3 exerciții încheiate în toate domeniile vizate;
— asigurare valabilă de răspundere civilă și împotriva riscurilor profesionale.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
capacitatea tehnică și profesională va fi evaluată pe baza următoarelor documente care trebuie furnizate de ofertant:
— o listă detaliată a principalelor furnituri/livrări similare și comparabile efectuate pe parcursul ultimilor 3 ani, cu detalii privind valorile, volumele, datele și beneficiarii publici sau privați: în cazul furniturilor/livrărilor destinate unei instituții europene, ofertanții trebuie să furnizeze dovada sub formă de certificate emise sau contrasemnate de autoritatea competentă;
— o prezentare scrisă detaliată a metodologiei de prestare a serviciilor care fac obiectul acestui contract, precum și a organizației și logisticii ofertantului.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Parlamentul European solicită ca ofertanții să dețină o capacitate tehnică și profesională minimă, care va fi evaluată în funcție de următoarele criterii:
— toți ofertanții trebuie să aibă cel puțin 3 ani de experiență privind furnituri/bunuri similare celor solicitate în contractul în cauză, executate în cursul ultimilor 3 ani;
— o organizație adecvată în ceea ce privește gestionarea comenzilor și a logisticii, precum și vizitele contractantului, modificările necesare și schimbarea articolelor, în conformitate cu secțiunile III și IV din specificațiile tehnice.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitația de prezentare a unei oferte sau de participare la negociere sau în documentul descriptiv
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
06B30/2015/M046.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
8.1.2016
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 180 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15.1.2016 - 10:00

Locul:

Luxemburg.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: participarea va fi limitată la 1 reprezentant din partea fiecărui ofertant.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: CP 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă Internet: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
9.11.2015