En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 407679-2019

Submission deadline has been amended by:  451537-2019
30/08/2019    S167

Nederländerna-Haag: Tjänster avseende daglig mediebevakning och medieanalys för Nederländerna

2019/S 167-407679

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, Liaison Office in The Netherlands
Postadress: Korte Vijverberg 5/6
Ort: The Hague
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 2513 AB
Land: Nederländerna
Kontaktperson: EPLO The Hague
E-post: EPdenhaag@europarl.europa.eu
Telefon: +31 703135400
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
Upphandlarprofil: http://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5179
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende daglig mediebevakning och medieanalys för Nederländerna

Referensnummer: COMM/AWD/2019/784
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92400000 Nyhetsbyråtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet är att tillhandahålla ett lägligt, aktuellt kompendium med daglig information i form av pressöversikter om hur frågor av relevans för Europaparlamentet och Europeiska unionen rapporteras i medierna. Europaparlamentets generaldirektorat för kommunikation avser se till att det har bästa möjliga kunskap om mediernas täckning runt om i EU av frågor med anknytning till Europeiska unionen, Europaparlamentet och den verksamhet som bedrivs av dess talman och ledamöterna av Europaparlamentet (Member of the European Parliament – MEP). Medieanalys kommer i slutändan att hjälpa Europaparlamentet att bättre förmedla EU:s politik till EU-medborgare och specifika målgrupper. För att uppnå detta förlitar sig Europaparlamentet delvis på extern expertis och externt stöd.

Tjänsterna ska levereras en extern grupp, direkt till mottagarna, via Europaparlamentets plattform för global mediebevakning och medieanalys, (nedan kallat EPMM - European Parliament Media Monitor Platform).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL NEDERLAND
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Europaparlamentet inleder detta förfarande i syfte att tilldela ett ramavtal på 1 år för daglig bevakning av tryckta medier (nationella/regionala), audiovisuella medier (radio, tv) och de huvudsakliga onlinemedierna (internet).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Högst 3 gånger, i enlighet med villkoren som fastställts i kontraktsutkastet.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

I enlighet med villkoren som fastställts i kontraktsutkastet.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/09/2019
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/10/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

House of Europe, Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB The Hague, NEDERLÄNDERNA.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare som önskar närvara vid öppnande av anbud ombeds att meddela den avdelning som ansvarar för detta upphandlingsförfarande senast 2 arbetsdagar före datumet för öppnandet av anbud. Detta ska ske via e-post till epdenhaag@ep.europa.eu

Endast 2 företrädare får närvara. Anbudsgivare som inte lämnar meddelande kommer automatiskt att nekas tillträde till öppnandet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: CFI.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman — BP 403
Ort: Strasbourg Cedex
Postnummer: F-67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: CFI.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/08/2019