Építési beruházás - 407828-2019

30/08/2019    S167    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Miskolc: Építési munkák

2019/S 167-407828

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: DVTK Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_25692855
Postai cím: Görgey Artúr 19.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Liszicsánné Koncsár Andrea
E-mail: info@lodoconsult.hu
Telefon: +36 204215726
Fax: +36 204215726

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dvtk.eu

A felhasználói oldal címe: http://www.lodoconsult.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása

Hivatkozási szám: EKR000075642019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása - tervezés és kivitelezés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 984 730 300.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311
A teljesítés fő helyszíne:

3533 Miskolc, hrsz. 21681/6. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási Szerződés DVTK Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása – tervezés és kivitelezés az engedélyes tervben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. Építészet: A tervezett csarnok vasbeton pontalapokra helyezett előre gyártott vasbeton vázszerkezetből áll, melyet kisebb pozíciókban jellemzően a lépcsőházaknál monolit vasbeton elemekkel egészítünk ki. A belső 69,9*62,5 m (azaz 4368,75 m2) alapterületű csarnok teret 60/60 cm méretű előre gyártott oszlopok övezik, és a rövidebb fesztávon (54,5 m) acél rácsos tartó hidalja át, 3600 m2 tetőfelületen 6, illetve 7 méter fesztávú 150 mm bordamagasságú önhordó trapézlemezek kerülnek a csarnok tetejére, ásványgyapot hőszigeteléssel, és PVC csapadékvíz elleni szigeteléssel. Az épület határoló falai fém fegyverzetű hőszigetelő maggal ellátott szendvics szerkezetű panelekkel kerülnek kialakításra, terv szerinti helyeken ALUHAB panel burkolattal, vagy azzal egyenértékű burkolattal ellátva. A homlokzati nyílászárók anyaga mindenhol porszórt alumínium, hőszigetelő üvegezéssel, a szükséges helyeken frisslevegő utánpótló nyílászárókkal.

Az épület funkcionalitása: Az épület földszint + két szintes. A külső térből egy előcsarnokba érkezünk. Innen vezet az épület fő lépcsője az emeletekre. Az előcsarnokhoz recepció, büfé, vizesblokk kapcsolódik. Innen közvetlenül be lehet jutni az a csarnoktérbe, egy folyosón keresztül az edzőterembe. Az épület oldalán kapott helyet a földszinten egy öltözősor. Az épület déli oldalán van a VIP és egyben a hazai csapat bejárata, ettől elkülönülve a vendég szurkolói bejárat. a csarnokot teleszkópos lelátók határolják A lelátók által határolt területen 5 db egész pálya és 2 db félpálya van elhelyezve. A pályákat egymástól leereszthető függönyök választják el. A lelátók kihúzásával a középső főpálya lesz a tér középpontjában. A lelátókon összesen 3307 fő néző tud helyet foglalni.

Az I. emeleten kapott helyet a hazai csapat öltözője edzői szobák, irodák, tárgyaló. Az előcsarnok feletti, térre néző épületszárnyban kiszolgáló funkciók kaptak helyet és egy fél kosárlabda pálya. Ezen a szinten az üvegezett homlokzat mögött többfunkciós tárgyaló, iroda kapott elhelyezést.

A második emelet teljes egészében a közönséget szolgálja ki. A lépcsőkön felérkezve, innen vannak a lelátók feltöltve. 2 db büfé és megfelelő számú vizesblokkok vannak kialakítva.

A felső szinten VIP rész és SKYbox kapott helyet. A TV közvetítő állás a nyugati hosszoldali lelátó tetején került elhelyezésre. Veszély esetén a lelátók kiürítése a lelátókról lefelé történik.

Gépészet: Az épület hőenergia ellátása távhőellátással valósul meg. A távhőellátáshoz a vezeték, hőközpont tervezése, kivitelezése a közmű szolgáltató feladata. A csatlakozás az épület földszintjén kialakított hőközponti helyiségben valósul meg. A játéktérben (3604,81 m2 x 15,5 m = 55875 légm3) óránként 1,5-szeres légcserét kell biztosítani – az előírt páratartalom tartása mellett úgy, hogy a befújt levegő hőmérséklete állandó 24 ℃ legyen. Az óránkénti 1,5-szeres légcserét a tetőn elhelyezett 2 db, egyenként 40 000 m3/óra teljesítményű légkezelő berendezés biztosítja. A légtechnikai rendszer vezérlését az automatika rendszerbe kell integrálni.

A terven megjelölt helyiségek hűtését fan-coil rendszerrel kell biztosítani.

Az elektromos hálózati csatlakozás feszültség tervezett szintje kisfeszültség. Tűzvédelmi, biztonsági szempontok miatt kettős betáplálásra van szükség.

Az ellátandó feladatok magukban foglalják minden szakág, (építészeti, tartószerkezeti, elektromos, erős és gyengeáramú, gépészeti, út, kert, külső-belső közmű, környezetvédelem, tűzvédelem, sprinkler hálózat, sporttechnológia, stb.) és a létesítmény megvalósításához szükséges mindennemű engedélyezési feladatok elvégzését is.

Fentiek alapján a tervezés során a fenti funkcióknak és a jogszabályoknak, illetve a hatóság előírásainak megfelelő kiviteli tervet kell elkészíteni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az ajánlattevő rendelkezik-e csarnok tervezésére vonatkozó referenciával (csarnok mérete 1500 m2 felett kerül értékelésre) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az M.3.4. alk. köv. tek. meghatározott gépésztervező szakember rendelkezik-e légtechnikai és/vagy szellőző rendszer tervezésére vonatkozó referenciával (1-3 db között) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 65
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

AK a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. § (2) bek. alapján rögzíti, hogy jelen eljárási formát AK a következőkre tekintettel alkalmazza: a tervezés és kivitelezés jellegű szerz-t az indokolja, hogy csak a kivitelezési tervdok. alapján lehet meghatározni egyértelműen az ellátandó feladatokat és az építés különleges, részletes feltételeit, továbbá a komplexebb fel-k kidolgozása ekként lehetséges.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 054-123699
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Multifunkciós kosárlabda sportcsarnok kialakítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/07/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_45138254
Postai cím: Széchenyi utca 37. II/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@pekabau.hu
Telefon: +36 703331935
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 307683562
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 889 668 414.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 984 730 300.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Kiviteli terv, felv. lét., helyszini beton és vasbeton munka, fém- és könnyű ép. szerk, ácsmunka, szárazépítés, hideg és melegburk, bádogozás, fa és műanyag szerk, fém nyilásszáró és ép.lak., üvegezés, felületképz, szigetelés, beéptített ber. tárgy és tov

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevők neve és adószáma:

Hivatalos név:

PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

12513712-2-05

Hivatalos név:

Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

11266101-2-43

Ajánlattevők:

Hivatalos név:

PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

12513712-2-05

Hivatalos név:

Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

11266101-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.-ben foglaltak alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/08/2019