Építési beruházás - 407830-2019

30/08/2019    S167

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 167-407830

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai l
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telefon: +36 209286041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000464112019/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

35 lakásos lakóépület kivitelezése (Jász u. 72.)

Hivatkozási szám: EKR000464112019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Budapest XIII. kerület Jász utca 72. szám alatti 26354 helyrajzi számú telken új 35 lakásos önkormányzati lakóépület kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 994 250 690.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45211300 Lakóházak építése
45300000 Épületszerelési munka
45400000 Épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1135 Budapest, Jász utca 72. (hrsz. 26354)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Telek területe: 1258 m2 Beépített terület: 665 m2 Zöldfelület területe: 332 m2 Épület össz. szintterülete: 4308 m2

A homlokzati szigetelés 2860 m2, 16-24 cm vastagságban, amelynek több mint 60 % 24 cm vastag.

Parkolók száma: 35 db A térszint alatti teremgarázs területe 861 m2.

Az épület megfelel a passzívház kritériumoknak. A légtömörség-mérést Ajánlatkérő végezteti el.

Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet köt ki. A részletes műszaki leírások (kiviteli

Tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések – amelyek az árajánlat kötelező

Formáját is meghatározzák – a dokumentáció mellékletét képezik. Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os

Tartalékkeretet határoz meg, mely az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges

Munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az MV-É kategóriájú felelős műszaki vezető passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) / Súlyszám: 14
Minőségi kritérium - Név: Az MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezető passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Az MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezető passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama (hónapban) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: Jótállás (min. 12, max 48 hónap) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Rész-ajánlattétel kizárása: A közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás egy műszaki, funkcionális egységet képez, így nem lehetséges részekre bontani.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 087-208378
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

35 lakásos lakóépület kivitelezése (Jász u. 72.)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_45138254
Postai cím: Széchenyi utca 37. II/1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@pekabau.hu
Telefon: +36 703331935
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telefon: +36 46531839
Fax: +36 46530412
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 800 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 994 250 690.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

1. Ismert alvállalkozók: építész felelős műszaki vezető, gépész felelős műszaki vezető, villamos felelős műszaki vezető.

2. Jelenleg nem ismert alvállalkozók: felvonulási létesítmények egy része, őrzés védelem, bontási munkák egy része, hulladék-elszállítási feladatok, takarítási munkák egy része, építőmesteri munkák, zsaluzás és állványozás egy része, helyszíni beton és vasbeton munkák egy része,

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A nyertes ajánlattevők adószáma:

— FK-RASZTER Építő Zrt. (3533 Miskolc, Felsőszinva utca 73.): 11887827-2-05

— PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi utca 37. II/1.): 12513712-2-05

2. Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

— FK-RASZTER Építő Zrt. és PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők (3533 Miskolc, Felsőszinva utca 73. és 3525 Miskolc, Széchenyi utca 37. II/1.; Adószám: 11887827-2-05 és 12513712-2-05)

— KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. (6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.; Adószám: 12614277-2-06)

3. Az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontok:

— MV-É kategóriájú felelős műszaki vezető passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának

Időtartama: 14 súlyszám

— MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezető passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama: 6 súlyszám

— MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezető passzívház kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalatának időtartama: 6 súlyszám

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelmek benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/08/2019