Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 407845-2016

Beknopt weergeven

19/11/2016    S224    Europese Rekenkamer - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Levering van grafisch en kopieerpapier

2016/S 224-407845

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 4.11.2016, 2016/S 213-387420)

Europese Rekenkamer, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURG. Contactpersoon: ECA Procurement Service. Tel. +352 4398-47611. Fax +352 4398-46667. E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu

In plaats van 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

16.12.2016.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

Datum: 22.12.2016 Plaatselijke tijd: 10:00

Plaats: 12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

inschrijvers of hun vertegenwoordigers die de opening van de inschrijvingen wensen bij te wonen, wordt verzocht zich schriftelijk te melden (e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu fax +352 4398 46667) uiterlijk 21.12.2016 (12:00) en moeten hun machtiging tot vertegenwoordiging van hun bedrijf of consortium overleggen. 1 persoon per bedrijf of per consortium is toegestaan.

Te lezen 

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

9.1.2017.

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

Datum: 12.1.2017 Plaatselijke tijd: 10:00

Plaats: 12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

inschrijvers of hun vertegenwoordigers die de opening van de inschrijvingen wensen bij te wonen, wordt verzocht zich schriftelijk te melden (e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu fax +352 4398 46667) uiterlijk 11.1.2017 (12:00) en moeten hun machtiging tot vertegenwoordiging van hun bedrijf of consortium overleggen. 1 persoon per bedrijf of per consortium is toegestaan.