Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Dodávky - 407845-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

19/11/2016    S224    Európsky dvor audítorov - Dodávky - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: Dodávka kopírovacieho a grafického papiera

2016/S 224-407845

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 4.11.2016, 2016/S 213-387420)

Európsky dvor audítorov, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURSKO. Kontakt: ECA Procurement Service. Tel. +352 4398-47611. Fax +352 4398-46667. E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

16.12.2016.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

22.12.2016 (10:00) miestneho času.

Miesto: 12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači alebo ich zástupcovia, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia potvrdiť svoj úmysel písomne (e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu, faxom +352 4398 46667) najneskôr do 21.12.2016 (12:00) a musia predložiť náležité oprávnenie k zastupovaniu svojej spoločnosti alebo konzorcia. Zúčastniť sa môže 1 osoba za spoločnosť/konzorcium.

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

9.1.2017.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

12.1.2017 (10:00) miestneho času.

Miesto: 12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači alebo ich zástupcovia, ktorí sa chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia potvrdiť svoj úmysel písomne (e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu, faxom +352 4398 46667) najneskôr do 11.1.2017 (12:00) a musia predložiť náležité oprávnenie k zastupovaniu svojej spoločnosti alebo konzorcia. Zúčastniť sa môže 1 osoba za spoločnosť/konzorcium.