Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Varor - 407845-2016

Visa förkortad version

19/11/2016    S224    Europeiska revisionsrätten - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: Tillhandahållande av kopieringspapper och grafiskt papper

2016/S 224-407845

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 4.11.2016, 2016/S 213-387420)

Europeiska revisionsrätten, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBURG. Kontaktpunkt: ECA Procurement Service. Tfn +352 4398-47611. Fax +352 4398-46667. E-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu

I stället för 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

16.12.2016.

IV.2.7) Anbudsöppning:

22.12.2016 (10:00), lokal tid.

Plats: 12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare eller deras företrädare som önskar närvara vid anbudsöppnandet ska bekräfta detta skriftligen (e-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu, fax +352 4398 46667) senast 21.12.2016 (12:00) samt lämna sitt vederbörliga bemyndigande om att företräda sitt företag eller konsortium. 1 person per företag/konsortium får närvara.

Skall det stå 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

9.1.2017.

IV.2.7) Anbudsöppning:

12.1.2017 (10:00), lokal tid.

Plats: 12, rue Alcide de Gasperi, Luxembourg-Kirchberg.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare eller deras företrädare som önskar närvara vid anbudsöppnandet ska bekräfta detta skriftligen (e-post: eca-procurement.service@eca.europa.eu, fax +352 4398 46667) senast 11.1.2017 (12:00) samt lämna sitt vederbörliga bemyndigande om att företräda sitt företag eller konsortium. 1 person per företag/konsortium får närvara.