Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 407986-2021

10/08/2021    S153

Slovakia-Bratislava: Trolleybuses

2021/S 153-407986

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 080-207007)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
National registration number: 00492736
Postal address: Olejkárska
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 81452
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
E-mail: elanova.tatiana@dpb.sk
Telephone: +421 259501529
Internet address(es):
Main address: www.dpb.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Trolejbusy pre Bratislavu - nákup 24m trolejbusov

Reference number: NL 8/2021
II.1.2)Main CPV code
34622300 Trolleybuses
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 16 ks nových plne nízkopodlažných štvornápravových dvojkĺbových trolejbusov dĺžkovej kategórie 24 metrov s kapacitou aspoň 160 cestujúcich (pri 8 os. /m2), určených pre ťažkú mestskú pravostrannú prevádzku, napájaných z elektrickej trakčnej siete s menovitým napätím 600 V DC alebo 750 V DC, a z vlastnej trakčnej batérie dobíjanej z trakčnej siete.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/08/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 080-207007

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.5)
Lot No: II.2.5)
Place of text to be modified: II.2.5)
Instead of:

Kritériá:

Kritériá kvality: Technicko-kvalitatívne parametre - Relatívna váha 20

Cena: Relatívna váha 80

Read:

Kritériá:

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH - váha 100

VII.2)Other additional information:

Vzhľadom na to, že v rámci tohto korigenda sa jedná len o formálne zosúladenie stavu súťažnej dokumentácie zverejnenej na profile obstarávateľskej organizácie dňa 22.07.2021 s údajmi uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, obstarávateľská organizácia v tejto súvislosti nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk.