Palvelut - 408158-2021

11/08/2021    S154

Luxemburg-Luxemburg: Yksityiskohtainen esiselvitys ja yritysten kuulemisasiakirjojen laadinta rautatieosuuden Kalâa Seghira – El Khazzazia – Kairouan (itäinen osa) kunnostusta koskevaa hanketta varten

2021/S 154-408158

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki
Postiosoite: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2950
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9111
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Yksityiskohtainen esiselvitys ja yritysten kuulemisasiakirjojen laadinta rautatieosuuden Kalâa Seghira – El Khazzazia – Kairouan (itäinen osa) kunnostusta koskevaa hanketta varten

Viitenumero: AA-001170-001
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71241000 Toteutettavuustutkimus, neuvontapalvelut, analyysit
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tunisian viisivuotissuunnitelmaan sisältyy rautatieliikenteen kehittämisohjelma, jonka puitteissa tällä teknisellä tuella annetaan rahoitusta asiantuntijaryhmälle suunnitteluun ja tekniseen suunnitteluun liittyvien selvitysten tekemiseksi linjasta 11, joka yhdistää Kalâa Sghiraan kaupungin Kasserinen kaupunkiin ja Kairouanin kaupungin yhdystiehen. Tähän tekniseen tukeen sisältyy entisen, vuonna 2017 toteutetun lyhyen esiselvityksen (APS) saattaminen ajan tasalle, yksityiskohtaisen esiselvityksen laatiminen (lyhyen esiselvityksen perusteella laaditun lopullisen skenaarion valinta ja Kairouanin ja Kalâa Seghiran rautatieasemien lähistöllä olevien kahden monimuotologistisen vaihtoaseman toteutettavuusselvitys) ja tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen infrastruktuurin ja maanpäällisten rakenteiden työvaiheen osalta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: TN Tunisia
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tekninen tuki kattaa seuraavat:

— Tunisian viranomaisten toteuttaman lyhyen esiselvityksen tuloksena saadun lopullisen tavoitesuunnitelman päivitykseen, määrittämiseen ja lopulliseen hyväksymiseen sekä Kairouanin ja Kalâa Seghiran rautatieasemien lähistöllä olevien kahden (rahdin siirtoa eri liikennevälineestä toiseen tukevan) monimuotologistisen vaihtoaseman toteuttavuusselvitykseen perustuvan yksityiskohtaisen esiselvityksen laatiminen,

— tarjousasiakirjojen valmistelu infrastruktuuria ja maanpäällisiä rakenteita koskevien töiden vaihetta varten sekä näiden töiden valvontaa varten.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 18
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Euro–Välimeri-investointi- ja kumppanuusvälineen erityisrahasto (FEMIP:in erityisrahasto).

II.2.14)Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

Menettelyyn sovelletaan lykkäävää ehtoa, joka koskee EIP:n ja hankkeen vetäjän välisen yhteistyösopimusta koskevan sopimusmuutoksen voimaantuloa 19.11.2020.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/09/2021
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Ranska
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 05/10/2021
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Luxemburg.

Tarjousten avaustilaisuuden päivämäärä ja kellonaika ovat alustavia.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/08/2021