Szolgáltatások - 408158-2021

11/08/2021    S154

Luxemburg-Luxembourg: A Kalâa Sghira, Khazzazia és Kairouan (keleti szakasz) közötti vasúti összeköttetés helyreállítására irányuló projektre vonatkozó részletes előzetes tervtanulmány és vállalati konzultációs dokumentáció elkészítése

2021/S 154-408158

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Bank
Postai cím: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2950
Ország: Luxemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.eib.org/en/about/procurement/technical-assistance.htm
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9111
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Kalâa Sghira, Khazzazia és Kairouan (keleti szakasz) közötti vasúti összeköttetés helyreállítására irányuló projektre vonatkozó részletes előzetes tervtanulmány és vállalati konzultációs dokumentáció elkészítése

Hivatkozási szám: AA-001170-001
II.1.2)Fő CPV-kód
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tunéziai szektor ötéves tervében szereplő, a vasúti közlekedés fejlesztésére irányuló program keretében a szakmai segítségnyújtás finanszíroz egy szakértői csoportot a tervezési és mérnöki tanulmányok elvégzése érdekében a Kalâa Sghirát Kasserine városával összekötő 11. vonal és Kairouan városa bekötőútja helyreállításának első szakaszához. A szakmai segítségnyújtás tartalmazza majd egy korábbi, 2017-ben készült összefoglaló előzetes tanulmány aktualizálását, a részletes előzetes tanulmány elkészítését (ezen belül kiválasztják az összefoglaló előzetes tanulmányból származó végleges forgatókönyvet, valamint készítenek egy megvalósíthatósági tanulmányt a Kairouan és Kalâa Sghira vasútállomásai körül kialakítandó multimodális közlekedési csomópontra irányulóan), továbbá a pályázati dokumentáció összeállítását az infrastruktúra és felépítmény építési szakaszára vonatkozóan.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: TN Tunisia
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szakmai segítségnyújtás a következőkre vonatkozik:

— azon részletes előzetes tervtanulmány elkészítése, amely a tunéziai hatóságok által kidolgozott előzetes összefoglaló tervtanulmány alapján létrejött végleges forgatókönyv aktualizálására, meghatározására és jóváhagyására, valamint a Kairouan és Kalâa Sghira vasútállomásai körül található két multimodális csomópontra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányra támaszkodik;

— a pályázati dokumentáció elkészítése az al- és felépítmények építési munkálatainak szakaszához, valamint a munkálatok ellenőrzéséhez.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3). szakaszban megadott internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Euro-Mediterrán Beruházási és Partnerségi Kiküldetési Program vagyonkezelői alapjai (a FEMIP vagyonkezelői alapjai).

II.2.14)További információk

Lásd az I.3). szakaszban megadott internetcímet.

Az eljárást felfüggesztési záradékkal indítják, amely az EBB és a fejlesztő közötti együttműködési megállapodást módosító, 2020.11.19-én aláírt függelék hatályba lépésére és a finanszírozás rendelkezésre állására vonatkozik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3). szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3). szakaszban megadott internetcímet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/09/2021
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Francia
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/10/2021
Helyi idő: 10:00
Hely:

Luxembourg.

A pályázatbontás dátuma és időpontja nem végleges.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Lásd az I.3). szakaszban megadott internetcímet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3). szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/08/2021