Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Zobrazování adres URL v oznámeních s elektronickými formuláři ovlivňuje technická chyba. Na odstranění tohoto problému pracujeme. Mezitím doporučujeme smazat čárku (nebo jakýkoli jiný zvláštní znak), který se objeví na konci URL. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Dodávky - 408165-2016

19/11/2016    S224

Česká republika-Praha: Elektrická energie

2016/S 224-408165

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2016/S 215-391271)

Právní základ:

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Národní identifikační číslo: 41197518
Poštovní adresa: Orlická 2020/4
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 130 00
Země: Česko
E-mail: jozef.tutka@vzp.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.vzp.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/vzp

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka elektrické energie na 48 měsíců formou DNS.

II.1.2)Hlavní kód CPV
09310000 Elektrická energie
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou:

a) dodávky elektrické energie v hladině nízkého napětí (dále jen „NN“) a

b) v hladině vysokého napětí (dále jen „VN“) – viz znění zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/11/2016
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 215-391271

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 08/12/2016
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 15/12/2016
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace:

Na základě opravy přílohy č. 1 zadávací dokumentace, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast.