Forniture - 408193-2019

30/08/2019    S167

Suomi-Loviisa: Sähkö

2019/S 167-408193

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Loviisan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0203263-9
Postiosoite: Mannerheiminkatu 4
Postitoimipaikka: Loviisa
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 07900
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@venienergia.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.loviisa.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Loviisan seudun palvelutalosäätiö sr
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0966110-4
Postitoimipaikka: Loviisa
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 07900
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@venienergia.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://loviisanseudunpalvelutalosaatio.fi/fi/home2/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Myrskylän kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0203282-3
Postitoimipaikka: Myrskylä
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 07600
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@venienergia.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://myrskyla.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Oy Loviisanseudun Vesi – Lovisanejdens Vatten Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1553944-7
Postitoimipaikka: Loviisa
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Postinumero: 07900
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@venienergia.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.loviisa.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pukkilan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0130729-0
Postitoimipaikka: Pukkila
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@venienergia.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://pukkila.fi/
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/venienergia
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/venienergia?id=249818&tpk=46f743f0-a963-487f-ac8e-9080f0fc8494
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sähköenergian hankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
09310000 Sähkö
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Loviisan kaupunki -ryhmän sähköenergian hankinta, jonka yksityiskohdat ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Vapaa tuotantotapa

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
09310000 Sähkö
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Loviisan kaupunki -ryhmän sähkönhankintasopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena sovitaan sähkönmyyjän marginaalista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaisesti. Asiakas ostaa joko vapaalla tuotantotavalla tai hiilidioksidineutraalisti tuotettua sähköä valintansa mukaan.

Kilpailutuksen tuloksena tehdään vain yksi (1) sopimus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/12/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Hiilidioksidineutraalisti tuotettu energia

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
09310000 Sähkö
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Loviisan kaupunki -ryhmän sähkönhankintasopimuksen kilpailutus, jonka tuloksena sovitaan sähkönmyyjän marginaalista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten mukaisesti. Asiakas ostaa joko vapaalla tuotantotavalla tai hiilidioksidineutraalisti tuotettua sähköä valintansa mukaan.

Kilpailutuksen tuloksena tehdään vain yksi (1) sopimus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/12/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankinta-asiakirjoissa esitetyn mukaiset.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 03/10/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31/12/2019
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 03/10/2019
Paikallinen aika: 12:15
Paikka:

VENI Energia Oy, Hämeenlinna

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaisuus on suljettu.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tarjoukset ja mahdolliset lisätietopyynnöt tulee toimittaa Tarjouspalvelun kautta. Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi emme vastaa puhelimitse tai muulla edellä mainitusta poikkeavalla tavalla esitettyihin kysymyksiin. Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan sähköisesti Tarjouspalvelussa, samoin kuin tarjouspyyntöön mahdollisesti tehtävät tarkennukset. Tarjoajan on tarkistettava tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisesti tehdyt tarkennukset tarjouspyynnössä mainituista Tarjouspalvelun internetosoitteista ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tarjoustietoja tarjousta antaessaan. Tarjouskilpailu tullaan suorittamaan mahdollisten täsmennettyjen asiakirjojen perusteella. Tarjouksen jättäminen:

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista. Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia HelpDeskiin (tuki@cloudia.fi tai puh. +358 207661075), mikäli palvelun käyttöohjeesta ei löydy tarvittavaa tietoa. Ohjeet löytyvät osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/venienergia

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/08/2019