Paslaugos - 408205-2014

Pateikti glaustą rodinį

02/12/2014    S232

Belgija-Briuselis: „Climate-ADAPT“: naujos priemonės ir funkcinės galimybės kuriant ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją

2014/S 232-408205

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Aplinkos ir (arba) Klimato politikos generaliniai direktoratai, SRD.2 – Finansai
Adresas: BU 9, 01/005
Miestas: Briuselis
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
Kam: Rinkų darbo grupė
El. paštas: clima-tenders@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22960008

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://ec.europa.eu/clima/tenders/tenders_en.htm

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Aplinka
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
„Climate-ADAPT“: naujos priemonės ir funkcinės galimybės kuriant ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 7: Kompiuterių ir susijusios paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Extra muros.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

Šia paslaugų pirkimo sutartimi numatoma plėtoti internetinės Europos prisitaikymo prie klimato kaitos platformos „Climate-ADAPT“ naujas priemones ir funkcines galimybes (http://climate-adapt.eea.europa.eu/) remiantis esama platformos versija.

Projekto tikslas – sukurti „vieno langelio“ koncepciją, kaip nurodyta ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijoje, sukuriant priemones ir patobulinant dalis, kuriose pateikiama skirtingų geografinių mastų (nacionalinio, regioninio, subnacionalinio) informacija. Ypač turėtų būti sukurta nauja platformos dalis, skirta ES miestų prisitaikymo iniciatyvos integracijai (merai prisitaiko). Taip pat turi būti rasti sprendimai, kaip geriau pateikti ir naudoti informaciją apie šalis ir regionus.
Be to, sutartimi siekiama pagerinti platformos praktiškumą padarant ją patogesne naudoti ir struktūriniu požiūriu aiškesne, įskaitant kūrimo priemones, skirtas platformos naudotojų ir vadovų bendravimui pagerinti.
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

90700000 Aplinkosauginės paslaugos

II.1.6)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: taip
II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 116 476 EUR
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
1. Siūlomos metodikos kokybę. Lyginamasis svoris 35
2. Darbo organizavimą. Lyginamasis svoris 30
3. Kokybės kontrolės priemones. Lyginamasis svoris 35
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
CLIMA.C.3/SER/2014/0012.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Išankstinis informacinis skelbimas

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2014/S 37-060303 21.2.2014

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2014/S 106-185766 4.6.2014

V dalis: Sutarties sudarymas

Sutartis Nr: 340202/2014/690833/SER/CLIMA.C.3
V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
17.11.2014
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 4
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: Adasa Sistemas SAU & Factor CO2 Integral Services
Adresas: José Agustín Goytisolo Street, 30-32, Hospitalet de Llobregat
Miestas: Barselona (Barselona)
Pašto kodas: 08908
Šalis: Ispanija

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 150 000 EUR
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 116 476 EUR
Be PVM
Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė:
Mėnesių skaičių: 9
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: taip
Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais:
Dalis: 42 %
Trumpas sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti pagal subrangos sutartį, aprašymas, nurodant vertę ir procentinį dydį: 36 % + 6 %.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
Vadovaudamasi 25.10.2012 Finansinio reglamento Nr. 966/2012 taikymo taisyklių 134 straipsnio 1 dalies f punktu, per 3 metus nuo pradinės sutarties sudarymo perkančioji organizacija galės pasinaudoti išskirtine derybų procedūra dėl papildomų paslaugų (iš anksto nepublikuodama skelbimo apie pirkimą), kurias sudaro panašių paslaugų, patikėtų ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija paskyrė pradinę sutartį, kartojimo (ne daugiau nei 50 % pradinės sutarties vertės).

Atkreipiame dėmesį, kad tai buvo skelbta 21.2.2014 išankstiniame informaciniame skelbime OL 2014/S 37-060303 pavadinimu „Tolesnė „Climate-ADAPT“ plėtra“. Biudžetas – 150 000 EUR. Biudžeto šiai sutarčiai ribos buvo 130 000 EUR–150 000 EUR.

VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius po to, kai apie tai pranešta ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai informacija tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20.11.2014