Varer - 408276-2019

30/08/2019    S167    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Ballerup: Maskiner til løftning, håndtering, lastning eller losning

2019/S 167-408276

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Rói Mohr Jónsson
E-mail: fmi-id-slu11@mil.dk
Telefon: +45 72811400

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://training.ethics.dk/ethics/eo#/cd92427e-198e-4075-b672-f116ac66fa3d/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://training.ethics.dk/ethics/eo#/cd92427e-198e-4075-b672-f116ac66fa3d/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://training.ethics.dk/ethics/eo#/cd92427e-198e-4075-b672-f116ac66fa3d/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedrørende levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42418000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalerne vedrører levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere. Ydermere vil rammeaftalerne omfatte drift og vedligeholdelse samt levering af reservedele til Forsvarets eksisterende flåde af teleskoplæssere. Forsvaret råder på nuværende tidspunkt over mere end 60 teleskoplæssere, der geografisk fordeler sig over hele landet. Drift- og vedligeholdelsesdelen består af service, reparationer samt hoved- og sikkerhedseftersyn. Rammeaftalerne omfatter desuden uddannelse af Forsvarets køre-, LTS- og mekanikerinstruktører. Forsvaret vil indgå 2 (to) rammeaftaler på 4 (fire) forskellige typer teleskoplæssere, hvor den ene rammeaftale indeholder levering, drift og vedligeholdelse af 3 (tre) forskellige typer teleskoplæssere (Let), (Mellem) og (Tung), og den anden rammeaftale indeholder levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typen (Svær). Indholdet af de 2 (to) rammeaftaler beskrives nærmere i afsnit II. 2.4.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedr. levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typerne (Let, Mellem og Tung)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50100000
50110000
34300000
34320000
42400000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Hovedparten af teleskoplæsserne er på etablissementer i Jylland, men det understreges at aftalen er landsdækkende.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 - Rammeaftale vedr. levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typerne (Let, Mellem og Tung).

Denne rammeaftale (delaftale 1) vedrører levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typerne (Let, Mellem og Tung). Ydermere vil rammeaftalen omfatte drift og vedligeholdelse samt levering af reservedele til Forsvarets eksisterende flåde af teleskoplæssere. Drift- og vedligeholdelsesdelen består af service, reparationer samt hoved- og sikkerhedseftersyn. Rammeaftalen omfatter desuden uddannelse af Forsvarets køre-, LTS- og mekanikerinstruktører.

Teleskoplæssere anvendes af operative kapaciteter henhørende under Forsvarsministeriets myndighedsområde, og anvendes indenfor logistik og konstruktionstjenester til håndtering af containere og andre byrder med en maksimal totalvægt på 16 tons. Teleskoplæsserne udgør den primære containerhåndteringskapacitet i lette misioner, og i tunge missioner den sekundære containerhåndteringskapaciet som supplement til topløftere. Teleskoplæssere af typerne (Let, Mellem og Tung) på denne delaftale skal primært anvendes til følgende:

Tslæs Let:

Denne type er en kompakt og terrængående teleskoplæsser, som anvendes til en bred vifte af løfte- og læsseopgaver. Tslæs Let kan kunne køre ind i, og håndtere paller, i en standard ISO container. Ydermere skal den have tilstrækkelig løftekraft til at kunne håndtere forskellige typer af lastede paller. Tslæs Let dækker Forsvarets behov for mindre terrængående gaffeltrucks.

Tslæs Mellem:

Denne type anvendes både som løfte- og læssemaskine samt med mandskabskurv. Tslæs Mellem anses både som værende en logistik- og entreprenørmaskine, og anvendes i arbejdet med lejropbygning og drift.

Tslæs Tung:

Denne type anvendes i logistikopgaver hvor mellemtunge byrder løftes. Med rullegafler kan denne type også losse og laste fly, og har samtidig en løftekapacitet der muliggør håndtering af tomme containere.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen indgås af FMI. Alle dele af Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets koncern, inkl. alle dele af det danske forsvar undergivet Forsvarschefens kommando er berettiget til at benytte aftalen.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedr. levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typen (Svær)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50100000
50110000
34300000
34320000
42400000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Hovedparten af teleskoplæsserne er på etablissementer i Jylland, men det understreges at aftalen er landsdækkende.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 - Rammeaftale vedr. levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typen (Svær).

Denne rammeaftale vedrører levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typen (Svær). Ydermere vil rammeaftalen omfatte drift og vedligeholdelse samt levering af reservedele til Forsvarets eksisterende flåde af teleskoplæssere. Drift- og vedligeholdelsesdelen består af service, reparationer samt hoved- og sikkerhedseftersyn. Rammeaftalen omfatter desuden uddannelse af Forsvarets køre-, LTS- og mekanikerinstruktører.

Teleskoplæssere anvendes af operative kapaciteter henhørende under Forsvarsministeriets myndighedsområde, og anvendes indenfor logistik og konstruktionstjenester til håndtering af containere og andre byrder med en maksimal totalvægt på 16 tons. Teleskoplæsserne udgør den primære containerhåndteringskapacitet i lette misioner, og i tunge missioner den sekundære containerhåndteringskapaciet som supplement til topløftere. Teleskoplæssere af typen (Svær) på denne delaftale skal primært anvendes til følgende:

Tslæs Svær:

Denne type fungerer primært som containerhåndteringskapacitet i nationale såvel som internationale operationer. Tslæs Svær skal benyttes til at kunne håndtere lastede 20 FT ISO containere. Ydermere kan denne type anvendes som læssemaskine med påmonteret skovl.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen indgås af FMI. Alle dele af Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets koncern, inkl. alle dele af det danske forsvar undergivet Forsvarschefens kommando er berettiget til at benytte aftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten. Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Rammeaftalen skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til appendiks B i Rammeaftalerne omhandlende CSR for yderligere oplysninger.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 025-054614
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/10/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/10/2019
Tidspunkt: 13:00
Sted:

FMI

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere har ikke mulighed for at være til stede ved åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på Ethics-webportalen. ESPD’et skal udfyldes og indgives via Ethics-webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af Ethics.

Før tildeling af rammeaftalen kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele rammeaftalen, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § § 151 - 155.

FMI er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

Vedrørende pkt. II.1.5 - Delaftale 1 og Delaftale 2): Rammeaftalernes anslåede værdi er 21 000 000 - 24 000 000 DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden omkring rammeaftalernes reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI´s mest kvalificerede skøn over rammeaftalernes værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalerne i deres løbetid.

Vedrørende pkt. II. 2.6 - Delaftale 1): Rammeaftalens anslåede værdi er 16 000 000 - 17 500 000 DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden omkring rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI´s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

Vedrørende pkt. II. 2.6 - Delaftale 2): Rammeaftalens anslåede værdi er 5 000 000 - 6 500 000 DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden omkring rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI´s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/08/2019