Szolgáltatások - 40835-2016

05/02/2016    S25    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2016/S 025-040835

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
AK19084
Mészáros utca 58/a.
Kapcsolattartási pont(ok): Hulladékgazdálkodás Közbeszerzési és Szakmai Főosztály
Címzett: dr. Lakatos Orsolya
1016 Budapest
Magyarország
Telefon: +36 707771203
E-mail: dr.lakatos.orsolya@oktf-nhi.gov.hu
Fax: +36 12100404

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.szelektivinfo.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Környezetvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
MKB13/2015 Társított csomagolási hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása 2015. évre szóló szolgáltatás-megrendelési keretszerződés a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 16: Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területe.

NUTS-kód HU1,HU2,HU3,HUZ

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Magyarország közigazgatási területén keletkező társított csomagolási hulladékok (EWC 15 01 05) gyűjtése, előkezelése és hasznosítása 2015. évre szolgáltatásmegrendelési szerződés keretében, a környezetvédelmi termékdíjról szóló, 2011. évi LXXXV. törvény 22. § (1) bekezdés alapján.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

90500000, 90511000, 90511200, 90512000, 90514000

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 65 685 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
MKB13/2015
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 146-269133 31.7.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Ipari és kereskedelmi társított csomagolási hulladék gyűjtése és hasznosítása 560 000 kg (fix mennyiség) + 25 % mennyiségben
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
11.1.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Pandan Műanyag-feldolgozó és Környezettechnikai Kft.
Zanati u. 38.
9700 Szombathely
Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 21 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 19 530 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 - Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó társított csomagolási hulladék előkezelése és hasznosításra átadás 360 000 kg (fix mennyiség) + 25 % mennyiségben
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
11.1.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Zalai HUKE Hulladék Kezelési Kft.
Posta u. 65.
8900 Zalaegerszeg
Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 15 750 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 12 600 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 - Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó társított csomagolási hulladék előkezelése és hasznosításra átadás 360 000 kg (fix mennyiség) + 25 % mennyiségben
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
11.1.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

FE-Group Invest Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zrt.
Sírkert u. 2–4.
1108 Budapest
Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 15 750 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 12 555 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 - Elnevezés: Lakossági gyűjtésből származó papír csomagolási hulladékkal együtt gyűjtött társított csomagolási (italos karton) hulladék hasznosítása 480 000 kg (fix mennyiség) + 25 % mennyiségben.
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
11.1.2016
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hamburger Hungária Kft.
Papírgyári út 42–46.
2400 Dunaújváros
Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 21 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 21 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
a) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése (részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban):
1. rész: középvállalkozás;
2. rész: nem kkv.;
3. rész: középvállalkozás;
4. rész: nem kkv;
b) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek ténye és indoka: —;
c) az ajánlattevők neve, címe (részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban):
1. rész:
— Pandan Műanyagfeldolgozó és Környezettechnikai Kft., 9700 Szombathely, Zanati u. 38.,
— Társított begyűjtő Konzorcium (asco Hungaria Nagykereskedelmi Kft. – Biomark 2000 Kft. – P.M.R. Kereskedelmi Ipari és Szolgáltató Kft.), 1221 Budapest, Gyár u. 17.;
2. rész:
— Társított begyűjtő Konzorcium (asco Hungaria Nagykereskedelmi Kft. – BIOMARK 2000 Kft. – P.M.R. Kereskedelmi Ipari és Szolgáltató Kft.), 1221 Budapest, Gyár u. 17.,
— Zalai HUKE Hulladék Kezelési Kft., 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65.,
— FE-Group Invest Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zrt., 1108 Budapest, Sírkert u. 2–4.;
3. rész:
— Zalai HUKE Hulladék Kezelési Kft., 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65.,
— FE-Group Invest Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zrt., 1108 Budapest, Sírkert u. 2–4.;
4. rész:
— Hamburger Hungária Kft., 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42–46.;
d) keretmegállapodásos eljárás második része esetén erre a körülményre való utalás, valamint a keretmegállapodásos eljárás első részével kapcsolatos eljárás eredményéről szóló tájékoztató száma és megjelenésének időpontja: —.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
4.2.2016