Supplies - 408625-2020

Submission deadline has been amended by:  441969-2020
01/09/2020    S169

Lithuania-Kaunas: Oxygen administration unit

2020/S 169-408625

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė
National registration number: 135042056
Postal address: Hipodromo g. 13
Town: Kaunas
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-45130
Country: Lithuania
Contact person: Sonata Štabokienė
E-mail: sonata.stabokiene@kaunoligonine.lt
Telephone: +370 37342391

Internet address(es):

Main address: https://www.kaunoligonine.lt/lt/

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5136

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=532519
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=532519&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Stacionaro lovų su deguonies taškais infrastruktūros ir deguonies tiekimo sistemos plėtra

II.1.2)Main CPV code
33157800 Oxygen administration unit
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Stacionaro lovų su deguonies taškais infrastruktūros ir deguonies tiekimo sistemos plėtra. Pirkimo objektas skaidomas į 2 atskiras pirkimo objekto dalis:

— 1 pirkimo dalis. Medicininių dujų sistemų montavimas kartu su palatinių konsolių (89 vnt.) įrengimu,

— 2 pirkimo dalis. Medicininio deguonies kriogeninė talpykla (1 vnt.) su įrengimu.

Pristatymo adresas: Hipodromo g. 13, Kaunas.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 206 611.57 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Medicininių dujų sistemų montavimas kartu su palatinių konsolių įrengimu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
33157800 Oxygen administration unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

1 pirkimo dalis. Medicininių dujų sistemų montavimas kartu su palatinių konsolių (89 vnt.) įrengimu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 90 909.09 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Medicininio deguonies kriogeninė talpykla su įrengimu

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157800 Oxygen administration unit
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

2 pirkimo dalis. Medicininio deguonies kriogeninė talpykla (1 vnt.) su įrengimu.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 115 702.48 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 13
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą.

Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) yra tinkamai įvykdęs ir (arba) vykdo bent vieną ar daugiau su pirkimo objektu susijusių pirkimo sutarčių, t. y.:

— 1 pirkimo daliai – palatinių konsolių tiekimo, įrengimo ir (arba) medicininių dujų sistemų įrengimo sutartis (-ys), kurios (-ių) vertė ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės,

— 2 pirkimo daliai – medicininių dujų ir (arba) medicininių dujų įrangos tiekimo, įrengimo sutartis (-ys), kurios (-ių) vertė ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar dalį prekių per sutartyje ar pirkėjo numatytą terminą, pirkėjas turi teisę pradėti skaičiuoti 0,02 proc. delspinigius nuo laiku nepateiktų prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, bet ne ilgiau kaip 30 dienų nuo termino praleidimo dienos. Praėjus 30 dienų terminui, pirkėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį arba skaičiuoti delspinigius toliau;

2) tiekėjas, neįvykdęs ar tinkamai neįvykdęs sutartyje ar jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (pristatytos prekės neatitinka kokybinių ir kitų reikalavimų, nustatytų sutartyje ar techninėje specifikacijoje, tris kartus praleistas nustatytas terminas įvykdyti įsipareigojimus, neištaisyti nustatyti prekių trūkumai) sutartyje ar pirkėjo nustatytais terminais, pirkėjui pareikalavus, privalo sumokėti dėl sutarties netinkamo įvykdymo nustatytą vienkartinę baudą, lygią 20 (dvidešimt) proc. nuo sutarties vertės.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/09/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/09/2020
Local time: 10:45
Place:

VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Viešųjų pirkimų skyrius, 213 kab., Hipodromo g. 13, Kaunas.

Information about authorised persons and opening procedure:

Kadangi pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, susipažinimo su pasiūlymais komisijos posėdyje tiekėjai nedalyvauja ir perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas, iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Kauno apygardos teismas
Town: Kaunas
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrių.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/08/2020