Teenused - 408694-2015

20/11/2015    S225    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus 

Luksemburg-Luxembourg: IT-ruumi rentimine (IV taseme andmekeskus)

2015/S 225-408694

Hankelepingu sõlmimise teade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: db-ao-2015-19@curia.europa.eu

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
IT-ruumi rentimine (IV taseme andmekeskus)
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused

NUTS kood LU00

II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
IT-ruumi rentimine (IV taseme andmekeskus).
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

70000000

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Väljakuulutamiseta läbirääkimistega
Põhjendus selle kohta, miks hankeleping otsustati sõlmida ilma hanketeate eelneva avaldamiseta Euroopa Liidu Teatajas (ELT):
Direktiiv 2004/18/EÜ

1) Hanketeate ELTs eelneva avaldamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimise põhjendus, mis on kooskõlas direktiivi 2004/18/EÜ artikliga 31

2) Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati hankeleping sõlmida ilma hanketeadet eelnevalt ELTs avaldamata

Hankelepingu objektiks on direktiivi II B lisas loetletud teenused.
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
CJ 19/2015.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei

V osa: Hankelepingu sõlmimine

V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
23.10.2015
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 3
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

European Data Hub SA
9, rue Robert Stümper
2557 Luxembourg
Luksemburg

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
V.5)Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2529 Luxembourg
Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2100

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega tähtaja määramist.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
10.11.2015