Pakalpojumi - 408694-2015

20/11/2015    S225    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Sarunu procedūra bez iepirkuma izsludināšanas 

Luksemburga-Luksemburga: IT telpas ("Tier IV" datu centra) noma

2015/S 225-408694

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: db-ao-2015-19@curia.europa.eu

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
IT telpas ("Tier IV" datu centra) noma.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi

NUTS kods LU00

II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
IT telpas ("Tier IV" datu centra) noma.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

70000000

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu/uzaicinājumu uz konkursu
Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ES OV):
Direktīva 2004/18/EK

1) Pamatojums, kāpēc izvēlēta sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu ES OV saskaņā ar Direktīvas 2004/18/EK 31. pantu

2) Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu ES OV

Līguma priekšmets ir direktīvas II B pielikumā uzskaitītie pakalpojumi.
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
CJ 19/2015.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
23.10.2015
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

European Data Hub SA
9, rue Robert Stümper
2557 Luksemburga
Luksemburga

V.4)Informācija par līguma vērtību
V.5)Informācija par apakšlīgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2529 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt termiņu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10.11.2015