Servizzi - 408701-2017

17/10/2017    S199    Kummissjoni Ewropea - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

l-Italja-Ispra: Il-ġbir ta' dejta dwar il-ħamrija f'għamla SOTER minn 14-il pajjiż tal-istrateġija tad-Danubju, fuq skala 1:250 000

2017/S 199-408701

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Il-Kummissjoni Ewropea, Joint Research Centre (JRC), JRC.D — Sustainable Resources, JRC.D.3 — Land Resources
via Enrico Fermi 2749, TP 581
Ispra VA
21027
L-Italja
Persuna ta’ kuntatt: It-Taqsima R.8 tal-Finanzi u l-Ksib — Ispra
Posta elettronika: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Kodiċi NUTS: ITC41

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: https://ec.europa.eu/jrc/

Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2134
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Ir-riċerka.

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-ġbir ta' dejta dwar il-ħamrija f'għamla SOTER minn 14-il pajjiż tal-istrateġija tad-Danubju, fuq skala 1:250 000.

Numru ta' referenza: JJRC/IPR/2017/D.3/0002/OC.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72320000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Fil-kuntest tal-appoġġ tal-JRC għall-istrateġija tad-Danubju, hu ppjanat l-iżvilupp ta' bażi tad-dejta dwar il-ħamrija fuq skala 1:250 000 skont il-metodoloġija SOTER. Hu previst li l-14-il pajjiż li huma parti mill-istrateġija tad-Danubju se jikkontribwixxi bid-dejta dwar il-ħamrija mill-pajjiż tagħhom skont proċedura teknika speċifika. Din il-proċedura teħtieġ li d-dejta dwar il-ħamrija disponibbli f'pajjiż tkun inserita fi struttura ta' bażi tad-dejta skont regoli speċifiċi (l-għamla SOTER). Din l-istruttura tal-bażi tad-dejta (vojta) se tkun disponibbli għal kull pajjiż u se jingħataw linjigwida ddettaljati għall-popolazzjoni tal-istruttura tal-bażi tad-dejta. Ir-riżultat finali tal-ksib se jkun id-disponibbiltà ta' 14-il bażi tad-dejta ta' pajjiżi separati b'dejta dwar il-ħamrija fl-għamla SOTER.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 270 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: ITC41
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-ġbir ta' dejta dwar il-ħamrija f'għamla SOTER minn 14-il pajjiż tal-istrateġija tad-Danubju, fuq skala 1:250 000.

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2134

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 270 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 20
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2134

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 15/12/2017
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 18/12/2017
Ħin lokali: 15:00

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
rue du Fort Niedergrünewald
Lussemburgu
2925
Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
05/10/2017