Dienstleistungen - 408708-2018

19/09/2018    S180

die Slowakei-Bratislava: Software-Unterstützung

2018/S 180-408708

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 155-356082)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Sociálna poisťovňa, ústredie
Nationale Identifikationsnummer: 30807484
Postanschrift: 29. augusta
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 813 63
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Beáta Binčíková
E-Mail: beata.bincikova@socpoist.sk
Telefon: +421 906171727

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.socpoist.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konsolidácia a rozšírenie prevádzkovaného aplikačného systému Oracle ExaLogic

Referenznummer der Bekanntmachung: TED98/2018-029180
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72261000 Software-Unterstützung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia, konfigurácia a migrácia nového aplikačného systému Oracle ExaLogic vrátane zabezpečenia dopravy a vykládky na miesto plnenia v ústredí verejného obstarávateľa, technickej podpory a rozšírenej podpory v rozsahu stanovených podmienok.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/09/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 155-356082

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Anstatt:
Tag: 14/09/2018
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 21/09/2018
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmienky otvárania ponúk
Anstatt:
Tag: 14/09/2018
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 21/09/2018
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: