Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 409240-2022

27/07/2022    S143

Polen-Sędziszów: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2022/S 143-409240

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Sędziszów
Nationale Identifikationsnummer: 6562164804
Postanschrift: ul. Dworcowa 20
Ort: Sędziszów
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Postleitzahl: 28-340
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Grzybowska
E-Mail: przetargi@sedziszow.pl
Telefon: +48 413811127
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://sedziszow.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SĘDZISZÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Referenznummer der Bekanntmachung: RDG.GK.271.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Obszar Gminy Sędziszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do

SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz

przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów

wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od

01.07.2022 r. do 31.12.2023 r. wynosi 1 947 943,00 kWh.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/07/2022
Ende: 31/12/2023
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268919

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SĘDZISZÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
11/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ONE S.A.
Postanschrift: ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-627
Land: Polen
E-Mail: wojciech.loginski@onesa.pl
Telefon: +48 728337832
Internet-Adresse: http://onesa.pl/
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 821 521.50 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Terminy składania odwołań wskazane zostały w art. 515 ustawy Pzp. VI.4.4).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/07/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Obszar Gminy Sędziszów.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do

SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz

przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów

wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od

01.07.2022 r. do 31.12.2023 r. wynosi 1 947 943,00 kWh.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/07/2022
Ende: 31/12/2023
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 821 521.50 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SĘDZISZÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Postanschrift: ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-627
Land: Polen
E-Mail: wojciech.loginski@onesa.pl
Telefon: +48 728337832
Internet-Adresse: http://onesa.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Nowa wartość umowy brutto 2.688.161,34 zł.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W związku z:1. Nadzwyczajną i niemożliwą do przewidzenia sytuacją na rynku energii elektrycznej spowodowaną kryzysem energetycznym na rynku energii elektrycznej i gazu związanym z działaniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainie;2. Bezprecedensowymi wzrostami notowań cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz rynku bilansującym;3. Kryzysem energetycznym w całej Unii Europejskiej;4. Znacząco wyższymi cenami energii elektrycznej, które są obecnie oferowane zamawiającym w ramach przeprowadzanych postępowań przetargowych;5. Koniecznością zmiany Umowy spowodowaną okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;6. Brakiem modyfikacji ogólnego charakteru Umowy;7. Wzrostem ceny wskazanej w niniejszym Aneksie nie przekraczającym 50% wartości pierwotnej Umowy;8. Chęcią kontynuowania Umowy przez StronyPodpisany został aneks do umowy na okres od 20.07.22 r. zmieniający cenę jedn. za 1 kWh na 1,38 zł netto.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 821 521.50 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 688 161.34 PLN