Werken - 409290-2018

TITitelPolen-Wieliczka: Wegenbouwwerken
NDPublicatienummer aankondiging409290-2018
PDPublicatiedatum20/09/2018
OJNummer PB S181
TWPlaats van de koperWIELICZKA
AUOfficiële naam van de koperGmina Wieliczka (351555364)
OLOriginele taalPL
CYLand van de koperPL
AAType koper3 - Regionale/lokale overheid
HAEU-instelling/-agentschap-
DSDocument verzonden18/09/2018
DTUiterste indieningsdatum30/10/2018
NCType contract1 - Werken
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)45112210 - Afgraven van teelaarde
45100000 - Bouwrijp maken van terreinen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45311200 - Aanbrengen van elektrische fittings
45112200 - Afgraven van grond
45233123 - Bouwen van secundaire weg
45315700 - Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation
45231110 - Bouwen van pijpleidingen
45231000 - Aanleg van pijpleidingen, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45231100 - Algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen
45111200 - Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45231112 - Aanleggen van buisleidingen
44161000 - Pijpleidingen
44160000 - Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen
45233129 - Bouwen van kruispunt
51314000 - Installatie van video-uitrusting
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71354000 - Cartografiediensten
71332000 - Geotechnische diensten
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
45317000 - Overige elektrische installatiewerkzaamheden
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71320000 - Technische ontwerpdiensten
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
71352000 - Diensten voor ondergronds onderzoek
42131160 - Hydranten
45316100 - Installeren van buitenverlichting
45233161 - Aanleggen van trottoirs
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
45316200 - Installeren van signalisatie-uitrusting
45233140 - Wegwerkzaamheden
45233162 - Aanleggen van fietspad
45316213 - Installeren van wegbebakening
45232130 - Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45233120 - Wegenbouwwerken
45311000 - Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45233000 - Aanleg van snelwegen en wegen
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)PL214
IAInternetadres (URL)http://www.wieliczka.eu
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU