Supplies - 409515-2018

20/09/2018    S181

Lithuania-Vilnius: T-shirts and shirts

2018/S 181-409515

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
National registration number: 304740061
Postal address: Šv. Ignoto g. 6
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-01144
Country: Lithuania
Contact person: Sadonija Padarauskienė
E-mail: sadonija.padarauskiene@kam.lt
Telephone: +370 70680221
Internet address(es):
Main address: https://www.kam.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66779
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=420105
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=420105&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Drabužių (laivo uniformos marškinaičių trumpomis rankovėmis ir laivo uniformos marškinaičių ilgomis rankovėmis) pirkimas

II.1.2)Main CPV code
18330000 T-shirts and shirts
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas – drabužiai Karinėms jūrų pajėgoms (toliau – KJP): laivo uniformos marškinaičiai trumpomis rankovėmis ir laivo uniformos marškinaičiai ilgomis rankovėmis (toliau – prekės). Pirkimo objektas į skaidomas į 2 (dvi) dalis:

— 1 pirkimo dalis. Laivo uniformos marškinaičiai trumpomis rankovėmis,

— 2 pirkimo dalis. Laivo uniformos marškinaičiai ilgomis rankovėmis.

Preliminarus prekių kiekis per 36 mėn. yra: 1 pirkimo daliai – iki 6 500 vnt., minimalus – 2 120 vnt. pirmo užsakymo metu; 2 pirkimo daliai – iki 6 500 vnt., minimalus – 2 120 vnt. pirmo užsakymo metu. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti maksimalaus prekių kiekio per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Tikslus perkamų prekių kiekis priklausys nuo perkančiosios organizacijos poreikių.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laivo uniformos marškinaičiai trumpomis rankovėmis

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18330000 T-shirts and shirts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Savanorių pr. 8, Vilnius, Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba (Mokėtojo padalinys).

II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas – drabužiai Karinėms jūrų pajėgoms (toliau – KJP): laivo uniformos marškinaičiai trumpomis rankovėmis. Preliminarus prekių kiekis per 36 mėn. yra iki 6 500 vnt., minimalus – 2 120 vnt. pirmo užsakymo metu. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti maksimalaus prekių kiekio per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Tikslus perkamų prekių kiekis priklausys nuo perkančiosios organizacijos poreikių.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Pirkimas vykdomas CVP IS elektroniniu būdu. Elektroninėms priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, registruoti CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Registracija CVP IS yra nemokama. Su visais Lietuvos Respublikos teisės aktais galima susipažinti internetinėje duomenų bazėje https://www.e-tar.lt/portal/lt/index

II.2)Description
II.2.1)Title:

Laivo uniformos marškinaičiai ilgomis rankovėmis

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18330000 T-shirts and shirts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Savanorių pr. 8, Vilnius, Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba (Mokėtojo padalinys).

II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objektas – drabužiai Karinėms jūrų pajėgoms (toliau – KJP): laivo uniformos marškinaičiai ilgomis rankovėmis. Preliminarus prekių kiekis per 36 mėn. yra iki 6 500 vnt., minimalus – 2 120 vnt. pirmo užsakymo metu. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti maksimalaus prekių kiekio per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Tikslus perkamų prekių kiekis priklausys nuo perkančiosios organizacijos poreikių.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Pirkimas vykdomas CVP IS elektroniniu būdu. Elektroninėms priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tiekėjai, registruoti CVP IS adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Registracija CVP IS yra nemokama. Su visais Lietuvos Respublikos teisės aktais galima susipažinti internetinėje duomenų bazėje https://www.e-tar.lt/portal/lt/index

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Reikalaujama, kad tiekėjai pateiktų EBVPD – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Tiekėjas turi pateikti užpildytą konkurso sąlygų „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“, kuriame patvirtina, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt Užpildžius ir atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Reikalaujamas sutarties vykdymo užtikrinimas: banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma ne mažesnė kaip 7 (septyni) proc. nuo sutarties kainos (arba bendros pasiūlymo kainos) EUR be PVM. Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas turi būti ne mažiau kaip dviem mėnesiais ilgesnis nei sutarties specialiosios dalies 3 punkte nurodytas prekių pristatymo terminas. Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti sutarties Bendrosios dalies 12.1, 12.2 ir 12.3 papunkčiuose nurodytus reikalavimus. Kitos sąlygos nurodytos pirkimo dokumentuose (konkurso sąlygų 4 priede „Pagrindinės prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos“ 1 ir 2 pirkimo dalims).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/10/2018
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/10/2018
Local time: 09:45
Place:

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos, Šv. Ignoto g. 6, Vilnius, B405.

Information about authorised persons and opening procedure:

Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/09/2018