Tjänster - 409517-2016

22/11/2016    S225

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Förvaltning och tillhandahållande av tillfällig personal till EIB-gruppen inom ett program för förvaltade tjänster

2016/S 225-409517

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98–100, boulevard K. Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postnummer: 2950
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Véronique Paulon
E-post: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 43791
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eib.org
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1986
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förvaltning och tillhandahållande av tillfällig personal till EIB-gruppen inom ett program för förvaltade tjänster

Referensnummer: VP-1334.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

EIB-gruppen avser att välja ut en enskild leverantör av förvaltade tjänster (inom ett program för förvaltade tjänster [Managed Service Programme – MSP]) för administreringen av tillfällig personal och upp till 12 bemanningsföretag för att tillhandahålla tillfällig administrativ personal/stödpersonal och yrkeskvalificerad/ledande personal.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 50 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

Om anbudsgivare som ansöker för del 1 är en del av en grupp som har separata rättsliga enheter som är bemanningsföretag kan dessa bemanningsföretag ansöka för del 2 och/eller del 3 – anbudsgivare får ansöka för del 2 och del 3 separat och deras anbud kommer att bedömas separat för varje del.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Förvaltning av tillhandahållandet av tillfällig personal för EIB-gruppen i Luxemburg och EO

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Huvudsakligen i EIB-gruppens lokaler i Luxemburg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Lägga ut administrationen av uppgifter med anknytning till tillfällig personal för EIB-gruppen i Luxemburg och EIB-gruppens externa kontor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

12 + 12 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillfällig administrativ personal/stödpersonal för EIB-gruppens huvudkontor i Luxemburg

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tjänster ska tillhandahållas från tjänsteleverantörens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av tillfällig administrativ personal/stödpersonal i Luxemburg genom bemanningsföretag.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 24 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

12 + 12 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Tillfällig yrkeskvalificerad/ledande personal för EIB-gruppens huvudkontor i Luxemburg

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tjänster ska tillhandahållas från tjänsteleverantörens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av tillfällig yrkeskvalificerad/ledande personal i Luxemburg genom bemanningsföretag.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 24 250 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

12 + 12 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 14
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/12/2016
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 03/01/2017
Lokal tid: 14:00
Plats:

På begäran ska protokollet från anbudsöppningen lämnas till ekonomiska aktörer som lämnat in anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/11/2016