Services - 40989-2019

28/01/2019    S19

Lietuva-Marijampolė: Sistemų diegimo planavimo paslaugos

2019/S 019-040989

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Marijampolės savivaldybės administracija
Nacionalinis registracijos Nr.: 188769113
Adresas: J. Basanavičiaus a. 1
Miestas: Marijampolė
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-68307
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Rūta Kurtinaitienė
El. paštas: ruta.kurtinaitiene@marijampole.lt
Telefonas: +370 34390035
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.marijampole.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5577
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=424620
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=424620&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Kokybės vadybos metodo (LEAN) diegimo ir darbuotojų žinių bei kompetencijų stiprinimo Marijampolės savivaldybės administracijoje ir Marijampolės socialinės pagalbos centre paslaugos

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72224100 Sistemų diegimo planavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Marijampolės savivaldybės administracija, siekdama stiprinti strateginį mąstymą Marijampolės savivaldybės viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą, kartu su partneriu biudžetine įstaiga Marijampolės socialinės pagalbos centru numato įsigyti LEAN kokybės vadybos metodo diegimo Marijampolės savivaldybės administracijoje ir Marijampolės socialinės pagalbos centre stiprinimo paslaugas.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72224100 Sistemų diegimo planavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Marijampolės savivaldybės administracija ir Marijampolės socialinės pagalbos centras.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Marijampolės savivaldybės administracija, siekdama stiprinti strateginį mąstymą Marijampolės savivaldybės viešojo valdymo institucijose ir gerinti jų veiklos valdymą, kartu su partneriu biudžetine įstaiga Marijampolės socialinės pagalbos centru pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ įgyvendina projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje“ (projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-41-0001), numato įsigyti LEAN kokybės vadybos metodo diegimo Marijampolės savivaldybės administracijoje ir Marijampolės socialinės pagalbos centre paslaugas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Turinys ir kokybė / Lyginamasis svoris: 70 proc.
Kaina - Lyginamasis svoris: 30 proc.
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 16
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Terminas, susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms, gali būti pratęstas ne daugiau kaip 1 kartą ir ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui užsakovo ir paslaugų tiekėjo raštišku susitarimu.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

„Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje“ projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-41-0001

II.2.14)Papildoma informacija

Sutarties taikymo trukmė apima paslaugų teikimo terminą (16 mėn.) bei atsiskaitymo terminą (60 d.).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Netaikoma.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Pasirašius sutartį, paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perkančiajai organizacijai pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. sutarties vertės su PVM.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 26/02/2019
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 3 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 26/02/2019
Vietos laikas: 09:45
Vieta:

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 209 kabinetas.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Kauno apygardos teismas
Adresas: A. Mickevičiaus g. 18
Miestas: Kaunas
Pašto kodas: LT-44312
Šalis: Lietuva
Telefonas: +370 374909441
Interneto adresas: http://kat.teismai.lt
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
24/01/2019