Építési beruházás - 410212-2019

02/09/2019    S168

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 168-410212

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK22243
Postai cím: Alkotás utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsoldos Róbert
E-mail: zsoldos@tf.hu
Telefon: +36 14879200
Fax: +36 13566337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tf.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tf.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX.29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési éskivitelezési munkáira - I. ütem.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX.29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési éskivitelezési munkáira - I. ütem.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

A kivitelezés teljesítés helye: 7805/1. hrsz., természetben a 1123 Budapest, XII. kerület Alkotás utca 48.

Valamint: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények tervezési és kivitelezési munkáinak az elvégzése:

Központi oktatási épület (K épület):

A meglévő és átalakítandó épületrész nettó alapterülete: 12 616 m2. A meglévő átalakítandó épületbe az oktatási funkciók (előadók, tanszékek, oktató termek, rektorátus, kancellária) kerülnek elhelyezésre.

Az új épületrész nettó alapterülete: 3 929 m2. Az új épületrészbe kerül az aula, nagy előadó és az étterem.

Feladat az épület teljeskörű tartószerkezeti, építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti kialakítása, liftek szerelése valamint a kapcsolódó útépítési, közműépítési és kertészeti munkák.

Továbbá feladat az épület alkotórészét képező beépített bútorainak beépítése.

Műemlékvédelem alatt álló Haussmann épületek felújítása, belső átalakítása a feladat. Az épületekbe iroda,kiszolgáló funkciók és a B14 épületbe apartmanház funkció kerül kialakításra.

B3 épület: nettó szintterület összesen: 973 m2.

B4 épület: nettó szintterület összesen: 1 010,74 m2.

B5 épület: nettó szintterület összesen: 1 390 m2.

B6 épület: nettó szintterület összesen: 1 001,04 m2.

B7 épület: pince szint nettó alapterület: 324 m2.

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m2 (felújítandó 200,49 m2, bontás: 165 m2).

B14 épület: Nettó szintterület összesen: 491,02 m2.

Összesen: 5 390, 29 m2.

Átalakítandó meglévő épület:

B9 épület: nettó szintterület összesen: 747 m2. Az épületben kizárólag a meglévő kazánház kerül átépítésre,kibővítésre.

Bontási munkák:

B8 épület: nettó szintterület összesen: 1 014,75 m2.

B10 épület: nettó szintterület összesen: 2 404,79 m2.

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m2 (felújítandó 200,49 m2, bontás: 165 m2).

Összesen: 3 584,54 m2.

A feladatok közé tartozik az építési engedélyezési valamint kivitelezési tervek elkészítésének feladat. A Vállalkozó által ellátandó Szerződés szerinti feladatok magukban foglalják az építésügyi hatósági engedély,valamint a használatbavételi engedély illetékes Hatóságtól történő, Megrendelő, mint építtető nevében benyújtott kérelmezését és beszerzését.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 081-155602

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési éskivitelezési munkáira - I. ütem.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
10/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 869 386 647.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

III. számú szerződésmódosítás kelte: 1.8.2019.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/08/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
45300000 Épületszerelési munka
45313100 Felvonó szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45350000 Gépészeti szerelések
45400000 Épületbefejezési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye 1123 Budapest, Alkotás u. 44.

A kivitelezés teljesítés helye: 7805/1. hrsz., természetben a 1123 Budapest, XII. kerület Alkotás utca 48.

Valamint: 1012 Budapest, Pálya utca 4-6.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozó feladata az alábbi létesítmények tervezési és kivitelezési munkáinak az elvégzése:

Központi oktatási épület (K épület):

A meglévő és átalakítandó épületrész nettó alapterülete: 12 616 m2. A meglévő átalakítandó épületbe az oktatási funkciók (előadók, tanszékek, oktató termek, rektorátus, kancellária) kerülnek elhelyezésre.

Az új épületrész nettó alapterülete: 3 929 m2. Az új épületrészbe kerül az aula, nagy előadó és az étterem.

Feladat az épület teljeskörű tartószerkezeti, építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti kialakítása, liftek szerelése valamint a kapcsolódó útépítési, közműépítési és kertészeti munkák.

Továbbá feladat az épület alkotórészét képező beépített bútorainak beépítése.

Műemlékvédelem alatt álló Haussmann épületek felújítása, belső átalakítása a feladat. Az épületekbe iroda,kiszolgáló funkciók és a B14 épületbe apartmanház funkció kerül kialakításra.

B3 épület: nettó szintterület összesen: 973 m2.

B4 épület: nettó szintterület összesen: 1 010,74 m2.

B5 épület: nettó szintterület összesen: 1 390 m2.

B6 épület: nettó szintterület összesen: 1 001,04 m2.

B7 épület: pince szint nettó alapterület: 324 m2.

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m2 (felújítandó 200,49 m2, bontás: 165 m2).

B14 épület: Nettó szintterület összesen: 491,02 m2.

Összesen: 5 390, 29 m2.

Átalakítandó meglévő épület:

B9 épület: nettó szintterület összesen: 747 m2. Az épületben kizárólag a meglévő kazánház kerül átépítésre,kibővítésre.

Bontási munkák:

B8 épület: nettó szintterület összesen: 1 014,75 m2.

B10 épület: nettó szintterület összesen: 2 404,79 m2.

B13 épület: földszinti nettó alapterület: 365 m2 (felújítandó 200,49 m2, bontás: 165 m2).

Összesen: 3 584,54 m2.

A feladatok közé tartozik az építési engedélyezési valamint kivitelezési tervek elkészítésének feladat. A Vállalkozó által ellátandó Szerződés szerinti feladatok magukban foglalják az építésügyi hatósági engedély,valamint a használatbavételi engedély illetékes Hatóságtól történő, Megrendelő, mint építtető nevében benyújtott kérelmezését és beszerzését.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 12
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 14 499 628 309.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Módosul a szerződés 1.2. pontja, a 2.1. pontja, a 4.3. pontja, 5.8. pontja, 16.7. pontja, 16.8. pontja, 23.6. pontja, 25.5.6. pontja.

A szerződés 4.15.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.15.2. A kivitelezési munkák befejezésének határideje (a továbbiakban: Befejezés Határideje)

a) a Központi épület vonatkozásában a jelen Szerződés aláírásától számított 12 (tizenkettő) hónap + 30 (harminc) naptári nap, de legkésőbb 2.7.2018 napja + 30 (harminc) naptári nap Műszaki Átadás-átvételi Eljárás;

b) a B9 épület átépítése vonatkozásában a III. számú szerződésmódosítás aláírásától számított 3 (három) hónap + harminc (30) naptári nap Műszaki Átadás-átvételi Eljárás;

c) az A10 épület, mint opcionális elem tekintetében a műemlékvédelmi hatóság által kiadott engedély és a 25.2. pontban rögzített építési terület szabályszerű átadás-átvételétől számított 15 (tizenöt) hónap + harminc (30) naptári nap Műszaki Átadás-átvételi Eljárás;

d) a B4, B7 és a B14 épületek építési, valamint a B10 épület bontási munkáinak vonatkozásában a műemléki védettség alatt álló épületek esetében az illetékes Hatóság által kiadott munkakezdési engedély, valamint az Építési Terület átadás-átvételétől számított 9 (kilenc) hónap + harminc (30) naptári nap, amely 2.7.2018 napja + 30 naptári nap Műszaki Átadás-átvételi Eljárás.

e) a B3, B5 és a B13 épületek építési munkáinak vonatkozásában 30.9.2018 napja + 30 naptári nap Műszaki Átadás-átvételi Eljárás

f) a B6 épület építési munkáinak vonatkozásában 31.10.2018 napja + 30 naptári nap Műszaki Átadás-átvételi Eljárás

g) a B8 épület építési munkáinak vonatkozásában a III. számú szerződésmódosítás aláírásától számított 18 (tizennyolc) hónapon + 30 naptári nap Műszaki Átadás-átvételi Eljárás

A „B” jelű épületek Építési Területének átadása az 1527/2016 (IX.29.) Korm. határozatban megjelölt határidőt is módosítva 2.10.2017 napja.

A Szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.1. A Szerződés meghatározott, Vállalkozó által kifejtett tevékenységek teljes körű elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen általános forgalmi adó nélkül számított nettó 14 499 628 309 Ft, azaz nettó tizennégymilliárd-négyszázkilencvenkilencmillió-hatszázhuszonnyolcezer-háromszázkilenc forint vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére az alábbiak szerint:

— Tervezésre jutó díj: nettó 447 438 768 Ft

— Kivitelezésre (opció nélkül) jutó díj: nettó 11 388 706 474 Ft

— A10 épület tervezésére – mint opciós elemre – jutó díj: nettó 36 414 400 Ft

— A10 épület kivitelezésére – mint opciós elemre – jutó díj: nettó 2 627 068 667 Ft

A Szerződés 5.10. pontja az alábbi bekezdéssel kiegészül:

5.10.

A Vállalkozó Szerződésmódosításban és annak alapdokumentumaiban meghatározott ütemezés szerinti B8 épület teljesítésének szakaszai alapján 14 (tizennégy) kivitelezési részteljesítési igazolás, valamint 1 (egy) végteljesítési igazolás kerül Megrendelő által kiállításra, amennyiben Vállalkozó Szerződésszerűen teljesít.

Az előleg I. összege a 6-11. kivitelezési részszámlákban, az előleg II. összege, annak folyósítását követő teljesítési időponttal kiállított számlákban teljesítés arányosan kerül elszámolásra (levonásra).

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A III. sz. Szerződésmódosítás oka a Szerződés 1.5 pontjában meghatározott Műszaki leírásban és a Megrendelő tervezési programjában foglalt műszaki tartalom kiegészülése és változása a B8, B9, A10 épületekre vonatkozóan, továbbá ennek megfelelően és folyományaként a Szerződés 4.15 pontjában meghatározott Teljesítési idő változása, és a Szerződés 5.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj módosulása. A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont alapján történik, mivel a Vállalkozótól további építési munkák megrendelése vált szükségessé.

Vállalkozó személyének változása jelen esetben gazdaságossági (költségek jelentős növekedése) és műszaki okokból (munkaterület, garanciális kérdések) egyaránt hátrányos lenne Megrendelő számára. Felek rögzítik továbbá, hogy a módosítás során az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át;

Fentiek alapján a Szerződés módosítása nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 869 386 647.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 14 499 628 309.00 HUF