Tavarat - 410443-2019

02/09/2019    S168    Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Rakennustarvikkeet ja vastaavat tuotteet

2019/S 168-410443

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201256-6
Postiosoite: PL 1635
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00099
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Riitta Sirén, hankinta-asiantuntija
Sähköpostiosoite: hankinta@hel.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hel.fi/stara

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/stara
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=244553&tpk=a288e4c5-a5f7-472f-be29-1a413b5acf59
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: kunnallinen liikelaitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: rakentaminen, ympäristönhoito ja logistiikka

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Rakennustarvikkeet

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
44100000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara pyytää tarjoustanne ns. päivittäisostoina hankittavista rakennustarvikkeista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Hankintayksikkö on Stara. Hankinta tulee Staran tuotantoyksiköiden käyttöön. Tarjous on tehtävä tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella (liite 1). Hankintaa koskeva sopimusluonnos on liitteenä (liite 2).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Staran osastojen ns. päivittäisostoina tarvitsemat rakennustarvikkeet ajaksi 1.1.2020-31.12.2022. Yleisimmin hankittavia tuotteita ovat mm. rakennuseristeet, betoniteräsverkot, harjateräkset, kuivasekoitteet ym. materiaalit. Staran osastot tilaavat rakennustarvikkeita erillisten tilausten mukaan sopimuskauden aikana. Staran tarvitsemia rakennustarvikkeita ja materiaaleja voidaan hankkia myös tämän kilpailutuksen ulkopuolelta.

Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

Tarjouspyynnössä esitetty hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai puitesopimustoimittajalle yksinoikeutta hankinnan kohteena oleviin toimituksiin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/12/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/10/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 04/10/2019
Paikallinen aika: 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30/08/2019