Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 410443-2020

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Многостранен каскаден рамков договор за услуги за подпомагане в областта на оценката за съответствие
NDНомер на публикацията на обявлението410443-2020
PDДата на публикуване02/09/2020
OJНомер на броя на ОВ S170
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, FISMA — Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, FISMA.B.4 — Free movement of capital and application of EU law
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен28/08/2020
DTКраен срок за подаване21/10/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението2 - Допълнителна информация
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79400000 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE100
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048