Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 410443-2020

02/09/2020    S170

Belgie-Brusel: Vícestranná rámcová smlouva v kaskádě na služby pomoci v oblasti posuzování souladu

2020/S 170-410443

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 142-348321)

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, FISMA — Financial Stability, Financial Services and Capital Markety Union, FISMA.B.4 — Free movement of capital and application of EU law
Poštovní adresa: The Pavilion (SPA2), Rue de Spa 2
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1000
Země: Belgie
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vícestranná rámcová smlouva v kaskádě na služby pomoci v oblasti posuzování souladu

Spisové číslo: FISMA/2020/OP/0006
II.1.2)Hlavní kód CPV
79400000 Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Vícestranná rámcová smlouva na služby pomoci v oblasti posuzování souladu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/08/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 142-348321

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: III.1.3)
Místo v textu, které má být změněno: Technická a odborná způsobilost
Namísto:

Výběrová kritéria dle stanovení v zadávací dokumentaci.

Má být:

Výběrová kritéria dle stanovení v aktualizované zadávací dokumentaci.

Zejména došlo ke změně v kritériu T4 bodu 2.

Projektový manažer: čtěte „Vedoucí projektu s alespoň třemi lety praxe v průběhu posledních deseti let v oblasti řízení projektu – včetně dohledu nad realizací projektu, kontroly kvality poskytovaných služeb, orientace na klienta a řešení konfliktů – o minimální celkové hodnotě 100 000 EUR a zahrnující alespoň tři členské státy EU s týmem alespoň deseti osob. Kromě toho musí mít vedoucí projektu obecné znalosti o právních předpisech EU týkajících se finančních služeb (což bude prokázáno prostřednictvím jeho vzdělání a/nebo odborné praxe).“

Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 07/10/2020
Místní čas: 16:00
Má být:
Datum: 21/10/2020
Místní čas: 16:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 09/10/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 23/10/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: