Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 41049-2020

28/01/2020    S19

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2020/S 019-041049

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK24830
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
E-mail: iroda@ter6.hu
Telefon: +36 14719142
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ter6.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. alatt történő műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok - 1. ütem 5 megrendelés

II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. alatt történő műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok - 1. ütem 5 megrendelés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

1. számú mellékletben meghatározott feladatok elvégzése

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 21/06/2019
Befejezés: 05/03/2020
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 138-338909

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szerződésmódosítás

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
21/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Postai cím: Múzeum u. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 100 947 260.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft.

Adószám: 11469830-2-44

Garage Ingatlanfejlesztő Kft.

Adószám: 10830640-2-42

Szerződésmódosítás időpontja: 8.1.2020.

Szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. számú mellékletben meghatározott feladatok elvégzése

VII.2.2) folytatása

A Miniszterelnökség Közbeszerzések Felügyeletéért Felelős Helyettes Államtitkársága KSZ-54/3824/2019 szám alatt 4.10.2019 napján jóváhagyta a Felek között 5.9.2018 napján a „Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésénekműemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására - I. ütem” tárgyú keretmegállapodás (a továbbiakban: KM I.) hatályának módosítását, mely az ott felsorolt műszaki okok és indokok miatt az eredeti lejártai időponthoz képest 12 hónappal meghosszabbításra került. A KM I. új határideje mindezek alapján 5.3.2021 napja.

A KM I. módosításának indokolásában bemutatott kivitelezési feladatok megkövetelik, hogy a módosítás előtt a KM I. alapján kötött egyedi szerződések/közvetlen megrendelések keretében megrendelt szolgáltatások a KM I. teljes időtartama alatt rendelkezésre álljanak, biztosítva ezzel a kivitelezési feladatok ellátását.

Az irattári épület folyamatos állapotfelmérése során megállapítást nyert, hogy annak állapota nem teszi lehetővé a részleges bontás alkalmazását. A 29.11.2018-én hatályba lépett 225/2018. (XI.29.) Kormányrendelet alapján lehetőség nyílt a korszerűtlen irattári épület teljes bontására a korábban tervezett részleges bontás helyett. Ennek megfelelően elkészülhetett a bontási terv, melyre vonatkozó bontási engedély 27.3.2019-i keltezésű. Az így tervezett bontás csak a helyi önkormányzat által meghatározott limitált időben végezhető, a keletkező nagy mennyiségű törmelék elszállítása nehézkes, időigényes. Az Irattár bontása befejeződött 20.11.2019-án.

Az egyedi megrendelésben foglalt régészeti feltárásokhoz kapcsolódó munkafolyamatok az Irattári szárny bontása után kezdődhetnek meg, azok befejezése pedig jelentősen bizonytalan, a feltárások eredményétől függ. Ezért az eredetileg tervezett határidőre teljes biztonsággal befejezni ezt a munkarészt nem lehet. Az ugyanebben a megrendelésben található Fortuna terasz bontási munkái tételt Kivitelező csak a régészeti feltárásokkal párhuzamosan tudja elvégezni.

Emiatt az egyedi megrendelésben szereplő bontási és régészeti felügyeleti tételek megvalósítása csak 6 hónappal hosszabb időtartam alatt lehetséges.

A fentiek miatt szükséges a szerződéses határidő 6 hónappal történő meghosszabbítása, 5.9.2020-i lejárati nappal a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 21/06/2019
Befejezés: 05/09/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 100 947 260.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Postai cím: Múzeum utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés 3. pontja változik oly módon, hogy a teljesítési határidő 5.3.2020 napjáról 5.9.2020 napjára módosul.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A szerződés alapját képező keretmegállapodás (KM. I.) módosításra került és az ott felsorolt műszaki okok és indokok miatt az eredeti lejártai időponthoz képest 12 hónappal meghosszabbításra került. A KM I. új határideje 5.3.2021 napja. A KM I.-hez megfogalmazott indoklásban szereplő birtokbaadással, tervmódosításokkal, határidő módosulásokkal kapcsolatos megállapítások a jelen egyedi szerződés esetében is mérvadók.

Az irattári épület folyamatos állapotfelmérése során megállapítást nyert, hogy annak állapota nem teszi lehetővé a részleges bontás alkalmazását. A 29.11.2018-én hatályba lépett 225/2018. (XI.29.) Kormányrendelet alapján lehetőség nyílt a korszerűtlen irattári épület teljes bontására a korábban tervezett részleges bontás helyett.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 100 947 260.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 100 947 260.00 HUF