Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 41053-2020

28/01/2020    S19

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2020/S 019-041053

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK24830
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
E-mail: iroda@ter6.hu
Telefon: +36 14719142
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ter6.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. alatt történő műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok - 1. ütem 3.megrendelés

II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. alatt történő műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok - 1. ütem 3.megrendelés

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

1. számú mellékletben meghatározott feladatok elvégzése

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 26/11/2018
Befejezés: 05/03/2020
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 018-037565

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szerződésmódosítás

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
26/11/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Postai cím: Múzeum u. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 70 741 200.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. számú mellékletben meghatározott feladatok elvégzése

Szerződésmódosítás időpontja: 8.1.2020

Szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/01/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. számú mellékletben meghatározott feladatok elvégzése

VII.2.2) folytatása

A Miniszterelnökség Közbeszerzések Felügyeletéért Felelős Helyettes Államtitkársága KSZ-54/3824/2019 szám alatt 4.10.2019 napján jóváhagyta a Felek között 5.9.2018 napján a „Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatt történő elhelyezésénekműemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására - I. ütem” tárgyú keretmegállapodás (a továbbiakban: KM I.) hatályának módosítását, mely az ott felsorolt műszaki okok és indokok miatt az eredeti lejártai időponthoz képest 12 hónappal meghosszabbításra került. A KM I. új határideje mindezek alapján 5.3.2021 napja. A KM I. módosításának indokolásában bemutatott kivitelezési feladatok megkövetelik, hogy a módosítás előtt a KM I. alapján kötött egyedi szerződések/közvetlen megrendelések keretében megrendelt szolgáltatások a KM I. teljes időtartama alatt rendelkezésre álljanak, biztosítva ezzel a kivitelezési feladatok ellátását.

A módosítás során megjelölt és elfogadott indokok a keretmegállapodásos rendszer speciális jellegére tekintettel az annak alapján létrejött egyedi megrendelésekre és egyedi szerződésekre is kiterjedők és irányadók.

A jelen módosítással érintett 3. számú megrendelésben megrendelt daruzási munkák a rizalit homlokzat bontásához-építéséhez kapcsolódnak. A Rizalit építési engedélye 19.4.2019-én kiadásra került, a homlokzati kőburkolat bontására vonatkozó Örökségvédelmi szakhatósági jóváhagyást azonban csak 21.8.2019-én kapta meg Megrendelő, ekkor kezdődhetett meg a kivitelezés. Ennek megfelelően a 3. számú megrendelésben foglalt feladatok és szolgáltatások, különösen, de nem kizárólag pl. a már felállított toronydaruk további rendelkezésre állása elengedhetetlen a meghosszabbított hatályú Keretmegállapodásban vállalt feladatok folytatólagos és folyamatos teljesítéséhez.

Az egyedi megrendelés részletes műszaki és teljesülési felülvizsgálata alapján megállapításra került, hogy az abban szereplő feladatok nem igénylik azok Keretmegállapodás teljes hatályára kiterjesztett való kiterjesztését.

Fentikre tekintettel szükséges a 3. számú megrendelésben meghatározott teljesítési határidő 3 hónappal történő meghosszabbítása, 5.6.2020 zárónap feltüntetésével a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 26/11/2018
Befejezés: 05/06/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 70 741 200.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garage Ingatlanfejlesztő Kft.
Postai cím: Múzeum utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A szerződés 3. pontja változik oly módon, hogy a teljesítési határidő 5.3.2020 napjáról 5.6.2020 napjára módosul.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: szerződés alapját képező keretmegállapodás (KM. I.) módosításra került és az ott felsorolt műszaki okok és indokok miatt az eredeti lejártai időponthoz képest 12 hónappal meghosszabbításra került. A KM I. új határideje 5.3.2021 napja. A KM I.-hez megfogalmazott indoklásban szereplő birtokbaadással, tervmódosításokkal, határidő módosulásokkal kapcsolatos megállapítások a jelen egyedi szerződés esetében is mérvadók.

A jelen módosítással érintett 3. számú megrendelésben megrendelt daruzási munkák a rizalit homlokzat bontásához-építéséhez kapcsolódnak. A Rizalit építési engedélye 19.4.2019-én kiadásra került, a homlokzati kőburkolat bontására vonatkozó Örökségvédelmi szakhatósági jóváhagyást azonban csak 21.8.2019-én kapta meg Megrendelő, ekkor kezdődhetett meg a kivitelezés.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 70 741 200.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 70 741 200.00 HUF