Tjänster - 410533-2021

12/08/2021    S155

Spanien-Alicante: Designtävlingen ”Anti-Counterfeiting Blockathon Infrastructure”

2021/S 155-410533

Meddelande om projekttävling

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
Nationellt registreringsnummer: V-03965324
Postadress: Avenida de Europa, 4
Ort: Alicante
Nuts-kod: ES521 Alicante / Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-post: procurement@euipo.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9147
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9147
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Designtävlingen ”Anti-Counterfeiting Blockathon Infrastructure”

Referensnummer: OTH/1239/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71230000 Organisering av arkitektonisk formgivningstävling
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72222300 IT-tjänster
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Målet med utmaningen är att utforma en blockkedjebaserad infrastruktur gällande efterlevnad, som autentiserar produkter och utbyter data mellan alla parter i distributionskedjan. Dess protokoll kommer att stödja registrering av varor som skannas av tillverkare, logistikoperatörer, tullmyndigheter och andra tillsynsmyndigheter. Kombinationen av produktidentifiering, tokenisering, serialisering och kryptoskydd i blockkedjan kommer att innebära en betydande ökning av åtgärderna mot förfalskning.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.10)Kriterier för urval av deltagare:

Kriterierna beskrivs närmare i tävlingsreglerna.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.2)Typ av projekttävling
Selektivt
Antal deltagare som övervägs: 6
IV.1.7)Namn på de deltagare som redan utsetts:
IV.1.9)Kriterier som kommer att tillämpas vid bedömningen av projekten:

Kriterierna beskrivs närmare i tävlingsreglerna.

IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av projekt eller projektansökningar
Datum: 30/09/2021
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att delta
Datum: 25/11/2021
IV.2.4)Språk som får användas i projekt eller projektansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.3)Priser och jury
IV.3.1)Information om pris(er)
Pris(er) kommer att delas ut: ja
Ange antal priser och deras värde:

Den högsta budgeten för denna designtävling uppgår till 100 000 EUR. 50 000 EUR är till arvoden och 50 000 EUR till vinnaren av tävlingen. Den högsta budgeten för arvoden kommer att uppgå till 10 000 EUR per sökande (eller grupp av sökande).

IV.3.2)Närmare uppgifter om eventuell ersättning till samtliga deltagare:

Priset och arvoden kommer att betalas ut till deltagarens företrädare (vid gemensam ansökan, till konsortiets företrädare) i form av en banköverföring inom högst 60 dagar från dagen för meddelandet om resultaten.

IV.3.3)Följdkontrakt
Eventuella tjänstekontrakt som följer på projekttävlingen kommer att tilldelas vinnaren eller vinnarna i projekttävlingen: ja
IV.3.4)Juryns beslut
Juryns beslut är bindande för den upphandlande myndigheten/enheten: nej
IV.3.5)Namn på valda juryledamöter:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Tävlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att titta efter uppdateringar, ändringar eller svar på frågor under anbudsperioden.

Vid otillgänglighet eller störningar i funktionen hos det elektroniska kommunikationssätt som anges i avsnitt I.3) under de senaste 5 kalenderdagarna före den tidsfrist för mottagande som anges i avsnitt IV.2.2), förbehåller sig den upphandlande myndigheten rätten att förlänga denna tidsfrist och offentliggöra förlängningen på internetadressen som anges i avsnitt I.3) utan föregående publikation av rättelse till detta meddelande. Ekonomiska aktörer som är intresserade av denna upphandling uppmanas att teckna sig för anbudsinfordran på adressen i avsnitt I.3) för att bli underrättade när ny information eller nya handlingar publiceras.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Internetadress: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då meddelandet delgavs käranden eller, i avsaknad av det, från den dag då det blev känt.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/08/2021