Služby - 410604-2015

TINázovLuxembursko-Luxemburg: Prehľad obsahu a prezentácia správ Dvora audítorov (KPI 3)
NDČíslo zverejnenia oznámenia410604-2015
PDDátum uverejnenia21/11/2015
OJČíslo vydania série S úradného vestníka226
TWMesto kupujúcehoLUXEMBURG
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópsky dvor audítorov
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoLU
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópsky dvor audítorov
DSDokument bol zaslaný17/11/2015
DTLehota na predloženie06/12/2015
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia2 - Dodatočné informácie
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky3 - Ponuka pre jednu alebo viac častí
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79419000 - Hodnotiace konzultačné služby