Úřad pro publikace Evropské unie v současné době aktualizuje část obsahu těchto internetových stránek s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Služby - 410604-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

21/11/2015    S226    Účetní dvůr - Služby - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Lucembursko-Lucemburk: Přezkum obsahu a prezentace zpráv Účetního dvora (KPI 3)

2015/S 226-410604

Nedokončené řízení

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 7.5.2015, 2015/S 88-157967)

Evropský účetní dvůr, k rukám: Oddělení pro nabídková řízení a smlouvy, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Lucemburk, LUCEMBURSKO. Tel. +352 4398-47611. Fax +352 4398-46667. E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu


Poznámka:

Tato zakázka nebyla zadána.

Účetní dvůr přezkoumá podmínky kompetence z důvodu efektivity a hospodárnosti a s ohledem na měnící se potřeby veřejného zadavatele. V této souvislosti může zakázka podléhat opětnému zveřejnění a Účetní dvůr by mohl zvážit zadání zakázky 1 hodnotiteli namísto 2.