Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 410604-2015

Pateikti glaustą rodinį

21/11/2015    S226    Europos Audito Rūmai - Paslaugos - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Rūmų ataskaitų turinio ir pristatymo apžvalga (KPI 3)

2015/S 226-410604

Neišsamiai parengta procedūra

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 7.5.2015, 2015/S 88-157967)

Europos Audito Rūmai, Konkurso procedūros ir sutarčių departamentas, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Liuksemburgas, LIUKSEMBURGAS. Tel. +352 4398-47611. Faks. +352 4398-46667. El. p. eca-procurement.service@eca.europa.eu


Pastaba:

Sutartis nebuvo sudaryta.

Dėl su veiksmingumu ir ekonomiškumu susijusių priežasčių ir todėl, kad keičiasi perkančiosios organizacijos poreikiai, Audito Rūmai peržiūrės įgaliojimus. Šiame kontekste sutartis gali būti pakartotinai publikuota ir Audito Rūmai gali svarstyti paskirti sutartį 1 apžvalgininkui vietoj 2.