Diensten - 410604-2015

Beknopt weergeven

21/11/2015    S226    Europese Rekenkamer - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Evaluatie van de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer (KPI 3)

2015/S 226-410604

Onvolledige procedure

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 7.5.2015, 2015/S 88-157967)

Europese Rekenkamer, t.a.v. eenheid Aanbestedingsprocedures en Contracten, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxemburg, LUXEMBURG. Tel. +352 4398-47611. Fax +352 4398-46667. E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu


Noot:

De opdracht is niet gegund.

Omwille van efficiëntie en besparing en vanwege veranderende behoeften van de aanbestedende dienst zal de Rekenkamer de aanbestedingsstukken herzien. In het kader hiervan wordt de opdracht wellicht opnieuw aangekondigd en kan de Rekenkamer overwegen om de opdracht te gunnen aan 1 evaluatiedeskundige in plaats van 2.