Tjenesteydelser - 410612-2015

Vis forkortet udgave

21/11/2015    S226

Belgien-Bruxelles: Oprettelse af infrastruktur til leverandørens transmissionsforbindelse

2015/S 226-410612

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 22.10.2015, 2015/S 205-371544)

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er, avenue d'Auderghem 45, 1049 Bruxelles, BELGIEN. E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu

I stedet for 

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

4.12.2015.

IV.3.8) Åbning af bud

9.12.2015 (14:30).

[...]

Læses 

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

14.12.2015.

IV.3.8) Åbning af bud

18.12.2015 (14:30).

[...]