Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 410618-2015

Normál nézet megjelenítése

21/11/2015    S226

Belgium-Brüsszel: Az Európai Parlament számára nyújtandó webes videó- és más multimédiás szolgáltatásokra irányuló pályázati felhívás (4 tétel)

2015/S 226-410618

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Parlament, Kommunikációs Főigazgatóság
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Címzett: George Kasimatis
E-mail: tender-europarltv@europarl.europa.eu
Telefon: +32 22844785

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.europarl.europa.eu

A felhasználói oldal címe: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Az Európai Parlament számára nyújtandó webes videó- és más multimédiás szolgáltatásokra irányuló pályázati felhívás (4 tétel).
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 27: Egyéb szolgáltatások 

NUTS-kód BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Időtartam év(ek)ben: 5
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: Az igényelt szolgáltatások összetett jellegénél és méreténél fogva a szerződés időtartamának 60 hónapra történő meghosszabbítására van szükség.

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke

Becsült érték áfa nélkül: 22 500 000 EUR
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az Európai Parlament számára nyújtandó szerkesztett webes videó- és más multimédiás szolgáltatások, amelyek az alábbi 4 tételből állnak:
— 1. tétel: szerkesztési és kreatív stratégiai szolgáltatások és tartalom-előállítás – nem híranyagok.
Szerkesztési stratégiai tanácsadási és ajánlási szolgáltatások nyújtása, nem híranyagoknak számító szerkesztett webes videó- és más multimédiás termékek tervezése, előállítása és szolgáltatása az Európai Parlament webes videó- és multimédiás szolgáltatásaihoz,
— 2. tétel: szerkesztési és kreatív stratégiai szolgáltatások és tartalom-előállítás – híranyagok.
Szerkesztési stratégiai tanácsadási és ajánlási szolgáltatások nyújtása, híranyagoknak számító szerkesztett webes videó- és más multimédiás termékek tervezése, előállítása és szolgáltatása az Európai Parlament webes videó- és multimédiás szolgáltatásaihoz,
— 3. tétel: architektúra, tervezés és tárhely.
Az Európai Parlament webes videó- és multimédiás szolgáltatása („EuroparlTV”) műszaki platformjának kifejlesztése, a szükséges tárhely biztosítása, a tartalom kódolása, a platform karbantartása, fenntartása, valamint továbbfejlesztése,
— 4. tétel: fordítás, feliratozás és hangalámondás.
Fordítási és feliratozási szolgáltatások megfelelő időben történő biztosítása mind a 24 európai uniós (EU) nyelvre és képesség azok új, további nyelvekkel való kiegészítésére, az Európai Parlament webes videó- és multimédiás szolgáltatásaihoz készülő valamennyi szerkesztett webes videó- és más multimédiás termék vonatkozásában.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén, 92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások, 72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás, 72212500 Kommunikációs és multimédiás szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások, 79530000 Fordítási szolgáltatások, 72400000 Internetszolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:

Lásd a dokumentációt (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

Becsült érték áfa nélkül: 22 500 000 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: 4
Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Szerkesztési és kreatív stratégiai szolgáltatások és tartalom-előállítás – nem híranyagok
1)Rövid meghatározás
Szerkesztési és kreatív stratégiai tanácsadási és ajánlási szolgáltatások nyújtása, nem híranyagoknak számító szerkesztett webes videó- és más multimédiás termékek tervezése, előállítása és szolgáltatása az Európai Parlament webes videó- és multimédiás szolgáltatásaihoz.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén, 92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások

3)Mennyiség

Lásd a dokumentációt (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

Becsült érték áfa nélkül: 13 500 000 EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: Szerkesztési és kreatív stratégiai szolgáltatások és tartalom-előállítás – híranyagok
1)Rövid meghatározás
Szerkesztési és kreatív stratégiai tanácsadási és ajánlási szolgáltatások nyújtása, híranyagoknak számító szerkesztett webes videó- és más multimédiás termékek tervezése, előállítása és szolgáltatása az Európai Parlament webes videó- és multimédiás szolgáltatásaihoz.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén, 92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások

3)Mennyiség

Lásd a dokumentációt (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

Becsült érték áfa nélkül: 3 000 000 EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
Rész száma: 3 Elnevezés: Architektúra, tervezés és tárhely
1)Rövid meghatározás
Az Európai Parlament webes videó- és multimédiás szolgáltatása („EuroparlTV”) műszaki platformjának kifejlesztése, a szükséges tárhely biztosítása, a tartalom kódolása, a platform karbantartása, fenntartása, valamint továbbfejlesztése.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén, 72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás, 72212500 Kommunikációs és multimédiás szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások, 72400000 Internetszolgáltatások

3)Mennyiség

Lásd a dokumentációt (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

Becsült érték áfa nélkül: 4 000 000 EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
Rész száma: 4 Elnevezés: Fordítás, feliratozás és hangalámondás
1)Rövid meghatározás
Fordítási és feliratozási szolgáltatások megfelelő időben történő biztosítása mind a 24 európai uniós (EU) nyelvre és képesség azok új, további nyelvekkel való kiegészítésére, az Európai Parlament webes videó- és multimédiás szolgáltatásaihoz készülő valamennyi szerkesztett webes videó- és más multimédiás termék vonatkozásában.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén, 92100000 Mozifilmmel és videofilmmel kapcsolatos szolgáltatások, 79530000 Fordítási szolgáltatások

3)Mennyiség

Lásd a dokumentációt (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

Becsült érték áfa nélkül: 2 000 000 EUR
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a dokumentációt (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a dokumentációt (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Lásd a dokumentációt (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
COMM/DG/AWD/2015/732.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
1.2.2016 - 12:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 8.2.2016 - 10:00

Hely:

Európai Parlament, Kommunikációs Főigazgatóság, rue Montoyer 75. (5. emelet – 05T066-os szoba), 1050 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen

További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Azokat az ajánlattevőket, akik részt kívánnak venni a tenderbontáson, felkérik arra, hogy ebbéli szándékukról a szóban forgó közbeszerzési eljárás irányításáért felelős osztályt legkésőbb a tenderbontás dátumát 2 munkanappal megelőzően tájékoztassák a tender-europarltv@europarl.europa.eu e-mail címen.

Csak 1 képviselő vehet részt. Azoktól az ajánlattevőktől, akik részvételi szándékukat nem jelentik be, automatikusan megtagadják a tenderbontáson való részvételt. A tenderbontáson részt vevő személy nevét is be kell jelenteni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
11.11.2015